Biżuteria Feng Shui

Biżuteria jako remedium Feng Shui

Biżuteria to jeden ze sposobów na stworzenie sobie osobistego remedium Feng Shui, które będzie wspomagało naszą osobistą energetykę.

biżuteria feng shui

Na początek kilka słów wyjaśnienia, co to takiego remedium i do czego może nam być potrzebne.

 

Generalnie pojęcie remedium Feng Shui, odnosi się do każdej ingerencji w naszym otoczeniu, które może wpływać na otaczającą nas energetykę, w tym również na naszą osobistą energetykę. Remedium to zbiór cech należących do danego żywiołu, lub do kilku żywiołów, które mogą być zawarte w jakimś procesie fizycznym lub przedmiocie, np. osobistej rzeczy. Od razu chcę zaznaczyć, że remedia to nie żadne tajemnicze przedmioty o nadprzyrodzonych mocach typu amulety, żaby pieniężne, posążki buddy czy drewniane chińskie flety, które są sprzedawane w sklepach z chińską sztuką ludową. Tak naprawdę remedium może być wszystko znajdujące się wokół nas, a co ciekawe, remedia można zrobić samemu.

O remediach używanych w Feng Shui naszych mieszkań, domów czy firm przeczytasz tutaj.

Wracając do osobistego remedium, jakim może być na przykład biżuteria, to może ono sobą generować, jakis żywioł lub mieszaninę żywiołów. Zazwyczaj mamy do czynienia z mieszaniną żywiołów, ponieważ dany przedmiot posiada cechy więcej niż jednego żywiołu. Oczywiście, jeśli chcemy uzyskać jeden konkretny żywioł, to nie poprzejmujemy się tym, że dany przedmiot zawiera też cechy innych żywiołów, ale powinniśmy dążyć do tego, aby cechy pożądanego żywiołu przeważały w naszym przedmiocie.

Jak wykorzystać remedia w postaci biżuterii?

 

Żywioły zawarte w cechach przedmiotów można wykorzystać na różny cel. Jeśli chcemy wspomóc nasz żywioł osobisty, wtedy biżuteria powinna posiadać przewagę cech naszego żywiołu osobistego.

 

Żywioł osobisty obliczamy za pomocą techniki zwanej Ba Zi (tł. Cztery Filary Przeznaczenia)

.

 

Przykłady:
Jeśli nasz żywioł osobisty to Ogień i nie jest on silny, wtedy potrzebny jest nam przedmiot o cechach żywiołu Ognia. Wybieramy zatem biżuterię o cechach Ognia.
Jeśli chcemy w sposób zdecydowany wesprzeć nasz Ogień, wtedy używamy przedmiotu o cechach żywiołu Drzewa. Wybieramy zatem biżuterię o cechach Drzewa. Możemy też w drugim przypadku użyć zarówno Ognia jak i Drzewa. Wybieramy wtedy biżuterię o cechach Ognia i Drzewa.
Jeśli nasz żywioł osobisty Ogień jest zdecydowanie za silny, wtedy możemy użyć pozostałych trzech żywiołów, jako cechy przedmiotu, czyli: Ziemię, Metal lub Wodę.

Jeśli nasz silny Ogień, czyli my, wymagamy inspiracji, wtedy w przedmiocie powinny przeważać cechy żywiołu Ziemi.
Jeśli nasz silny Ogień, czyli my, wymagamy zdecydowanego działania i sukcesów, a nawet pieniędzy, wtedy w przedmiocie powinny przeważać cechy żywiołu Metalu.
Jeśli nasz silny Ogień, czyli my, wymagamy większego opanowania i dyscypliny, wtedy w przedmiocie powinny przeważać cechy żywiołu Wody.

Poniżej tabela dla wszystkich żywiołów osobistych.

Żywioł osobisty

Wzmacniamy

Inspirujemy

Ukierunkowujemy

Dyscyplinujemy

Ziemia

Ziemia + Ogień

Metal

Woda

Drzewo

Metal

Metal + Ziemia

Woda

Drzewo

Ogień

Woda

Woda + Metal

Drzewo

Ogień

Ziemia

Drzewo

Drzewo + Woda

Ogień

Ziemia

Metal

Ogień

Ogień + Drzewo

Ziemia

Metal

Woda

 

 

Jak dobierać biżuterię, aby posiadała cechy pożądanych żywiołów?

 

W biżuterii można zawrzeć cechy poszczególnych żywiołów, za pomocą:

  1. Kolorów
  2. Kształtów
  3. Sekwencji matematycznych

 

Poniżej tabela cech dla wszystkich żywiołów osobistych.

Żywioł osobisty

Kolory

Kształty

Sekwencje matematyczne

Ziemia

żółć, beż, brąz

kwadrat, sześcian

Liczba 5, 10 i ich wielokrotność

Metal

biel, szarość, powłoki metaliczne

koło, okrąg, kula

Połączenie liczby 9 i 4

Woda

niebieski, czerń

kształty nieregularne, faliste

Połączenie liczby 6 i 1

Drzewo

zieleń

prostokąt, walec

Połączenie liczby 8 i 3

Ogień

czerwień, pomarańcz

trójkąt, stożek

Połączenie liczby 7 i 2

 

Cechy żywiołu można też uzyskać za pomocą rodzaju materiałów, z których wykonania jest biżuteria i tak:

  1. Żywioł Metalu – wszystkie metale
  2. Żywioł Ziemi – kamienie, kamienie szlachetne, glina, gips, beton
  3. Żywioł Drzewa - drewno

 

Przykład:

Jeśli chcemy uzyskać biżuterię z maksymalną mocą żywiołu Ognia, możemy użyć naszyjnika z czerwonych pereł, gdzie dwie perły będą większe a dziewięć mniejszych.

 

Aby sprawdzić, jaki mamy wykres osobisty, należy do kalkulatora Ba Zi wpisać swoją datę urodzenia. Górny znak z kolumny „dzień” to właśnie nasz żywioł osobisty. Na podstawie ilości żywiołów można z grubsza określić charakter wykresu (silny/słaby).
Aby dokładnie określić specyfikę i potrzeby danego wykresu, należy dokonać jego dokładnej analizy. Jeśli potrzebujesz takiej porady, napisz do mnie lub zadzwoń.

 

Buliński Włodzimierz

 

 

4139