Ba Zi

Analiza Ba Zi - Cztery Filary Przeznaczenia

 

4fpCzasami nie możemy zaleźć wszystkich przyczyn naszych niepowodzeń, w Feng Shui naszego otoczenia i wtedy przychodzi nam z pomocą Ba Zi. Wykonuje się, zatem osobiste wykresy dla domowników, aby dowiedzieć się odnośnie niewiadomych, które nie wyszły przy konsultacji domu.

Często zdarza się ze ludzie mają dobre Feng Shui a ich życie nie jest dobre.

Tych i innych informacji mogą nam dostarczyć właśnie Cztery Filary Przeznaczenia. Czasami jest też na odwrót, bo mieszkając w niezbyt dobrym otoczeniu mamy całkiem dobre życie - to może być zasługa tego, że znajdujemy się aktualnie w dobrym okresie naszego wykresu Ba Zi.
Analizy te nie wymagają osobistego kontaktu konsultanta z zainteresowanym a wszelkie potrzebne dane, czyli data urodzenia (dobrze jest podać również godzinę) może być podana telefonicznie lub drogą mailową. Wynikiem działań jest ekspertyza, którą można otrzymać w wersji papierowej lub elektronicznej. Tak jak podczas konsultacji Feng Shui, zainteresowany ma możliwość rozmowy i zadawania pytań w celu dokładnego zrozumienia tematu.

 

Co do samego wykresu to może podam kilka słów wyjaśnienia a czym to w ogóle polega.

Każdy człowiek z pierwszym oddechem na ziemi dostaje swój unikalny wykres zwany wykresem osobistym Ba Zi (polskie tł. Cztery Filary Przeznaczenia). Taką analizę przeprowadza się na podstawie daty oraz miejsca urodzenia i dobrze jest znać również godzinę, wtedy jest ona dokładniejsza. Jest to odczyt, tak zwanej mapy energetycznej, z której można wyczytać bardzo dużo rzeczy.
Analiza nie jest jakimś gotowym i suchym wydrukiem z programu komputerowego, jakie proponuje większość konsultantów.
Analiza przede wszystkim wskazuje mocne i słabe strony człowieka, ale nie tylko w sensie że coś robi się dobrze lub źle. Chodzi o to, że wszystko można sklasyfikować w postaci pięciu żywiołów i znając te żywioły, które nam szkodzą, można ich w życiu unikać lub zmniejszyć ich udział do minimum.
Człowiek podlega dziesięcioletnim okresom szczęścia, które potrafią w życiu zrobić istną rewolucję. Jeżeli te energie są dobre dla niego to pół biedy, ale gdy złe to mogą nastąpić w życiu poważne komplikacje zaczynając od spraw osobistych po zawodowe lub zdrowotne. Dzięki analizie możemy się przygotować i zminimalizować skutki albo nawet uniknąć pewnych rzeczy.
W analizie poruszam również wątek zdrowotny, który traktuję poważnie gdyż sam przekonałem się jak wpływ niekorzystnych żywiołów potrafi narobić zamieszania w organizmie.
Człowiek jest przeznaczony do pewnych celów - również zawodowych. Czasami jest tak, że robimy coś i nawet bardzo się do tego przykładamy a jednak nie wychodzi, nie daje nam to zadowolenia czy pieniędzy. Okazuje się, że robimy coś, do czego nie jesteśmy przeznaczeni a czasami robimy coś, co nam szkodzi!
Można, zatem zmienić swoje życie według swojej mapy energetycznej, aby czerpać z niego jak najlepsze efekty.
Zastanawiałem się kiedyś, dlaczego najczęściej ludzie bogaci wygrywają duże pieniądze - okazuje się, że oni są po prostu w swoim dobrym okresie w przeciwieństwie do kogoś biednego, któremu (wedle przysłowia) "wiatr w oczy". Analiza pomaga wykorzystać nawet te, nie najlepsze okresy!
Analiza może pokazać jak dane otoczenie, region, dieta, kolory czy przyzwyczajenia a nawet emocje wpływają na nasz los.
Jest to bardzo szerokie pojecie i postać analizy zależy od potrzeb klienta. Jeden chce być po prostu bogaty, inny zdrowy a jeszcze inny prosi o nią z ciekawości, lub po to, aby odkryć siebie samego.
Ludzie czasami tracą sens życia i szukają drogowskazów a 4FP dają właśnie taką informację.
Analiza stanowi dokument pisany ręcznie zawsze indywidualnie dla każdej osoby i składa się z około 10-14 stron.

 

Projektowanie logo według osobistego Ba Zi

Znając mapę naszej osobistej energii, możemy wspomóc nasz biznes poprzez stworzenie logo lub znaku firmowego. Odpowiednio zaprojektowana grafika (według potrzeb naszego wykresu), może wspomóc nie tylko nasze interesy ale również nas samych.

 

W czym pomoże nam Ba Zi ?

 

  • Poznanie naszych mocnych i słabych punktów dla lepszego wykorzystania okoliczności.

  • Wskazanie partnera życiowego lub biznesowego.

  • Wybranie dla nas najlepszego rodzaju zawodu lub biznesu.

  • Wyznaczenie odpowiedniego czasu na podejmowanie ważnych decyzji.

  • Określenie przedziałów czasowych dla odpowiedniego przygotowania się na określone wydarzenia lub zagrożenia.

  • Wgląd w nasze predyspozycje zdrowotne aby wyprzedzić ewentualne choroby.

  • Pokierowanie życiem dziecka aby odniosło w życiu sukces.

  • Praca nad samym sobą w celu poprawy stosunków z otaczającymi nas ludźmi i rodziną.

 

Cztery Filary Przeznaczenia mogą zmienić Twoje dotychczasowe życie!

14181