Putin - człowiek zagadka

W ostatnim czasie oczy większości ludzi na świecie, są skierowane na Rosję a dokładnie na jej przywódcę, czyli prezydenta Putina, którego osoba stanowi dla wielu dużą zagadkę, dlatego między innymi tak trudno przewidzieć jego decyzje oraz co ciekawe, zrozumieć ich powody.
Posługując się chińską astrologią Czterech Filarów Przeznaczenia (Ba Zi), można dowiedzieć się o człowieku znacznie więcej, niż to wynika z jego oficjalnych biografii.
Z tematyką astrologii związane jest następujące powiedzenie: Podaj mi swoją datę urodzenia, a powiem ci, kim jesteś. System astrologiczny Ba Zi, jest metodą translacji daty urodzenia na postać tak zwanych filarów, które to składają się z tak zwanych pni i konarów a te z kolei składają się z pięciu podstawowych żywiołów (Ziemia, Metal, Woda, Drzewo i Ogień) wyrażonych w postaci dwóch polaryzacji, Yin i Yang. Filary te tworzą energetyczną mapę człowieka, z której można wyczytać wiele ciekawych rzeczy dotyczących na przykład cech jego charakteru, predyspozycji zawodowych czy zdrowotnych. Wprawny astrolog odczyta też wiele informacji z przeszłości, teraźniejszości oraz może przewidzieć z pewną ograniczoną dokładnością jego przyszłość. Bardzo dużo zależy tutaj od odpowiedniej interpretacji, ponieważ oryginalny przekaz energii ma dosyć wąskie spektrum informacji a my bardzo często oczekujemy konkretów.

Jakiś czas temu, moja koleżanka po fachu - Małgorzata Gałkowska-Błądek postanowiła zbadać wykres Ba Zi Putina a zbiegło się to z doniesieniami mediów, jakoby miał on cierpieć na tajemniczą chorobę. Ówczesny rok 2012, przynosił wtedy energie, gdzie dominował żywioł Wody, który to mógłby być niebezpieczny dla słabego Ognia (Woda atakuje Ogień), jakim według obliczonego wykresu była jego osoba, więc zagrożenia zdrowotne jak najbardziej znalazły swoje potwierdzenie w analizie jego wykresu. Jak się później okazało, energetyka, czyli wydarzenia tego roku, nie zrobiły jednak żadnej krzywdy naszemu bohaterowi i w dobrej formie prezentuje się zresztą do dziś.

Przy okazji obecnej sytuacji na Ukrainie, postanowiłem wrócić do tematu wykresu Ba Zi Putina i jeszcze raz przeanalizować tezy mojej koleżanki, z których niektóre już wtedy nie do końca mnie przekonywały. Pierwszym punktem zaczepienia w moich rozważaniach stało się zbadanie jego predyspozycji zdrowotnych. Rzeczywiście, gdyby przyjąć wcześniejsze założenia do badanego wykresu, jego zdrowie w roku 2012, a na pewno w jego końcówce, powinno się znacznie pogorszyć a jednak do tego nie doszło. Drugim punktem zaczepienia był jego żywioł urodzeniowy, czyli Ogień Yang, który jako żywioł urodzeniowy, nie bardzo mi pasował do jego osobowości i sposobu działania.

W czym zatem może tkwić błąd?!

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięgnąć do podstaw metodyki sporządzania analiz Ba Zi. Każda taka analiza opiera się na danych, dlatego moim pierwszym działaniem było sprawdzić wiarygodność tych danych, czyli daty urodzenia naszego bohatera a z tym oczywiście może być duży problem! O ile w oficjalnej biografii, można znaleźć sporo informacji o dorosłym życiu Putina, to z czasów jego dzieciństwa widzimy już dosyć sporą białą plamę. Kierując swoją uwagę poza oficjalną biografię, znalazłem w sieci informację o pojawieniu się w doniesieniach prasowych wiadomości o starszej kobiecie, która twierdzi, że jest biologiczną matką Putina. Wiera Putina, bo o niej mowa, mieszkanka małej gruzińskiej wsi, twierdziła, że urodził się on w Permie za Uralem a nie jak podaje oficjalna biografia w Petersburgu. Jednak nie miejsce urodzenia mnie zainteresowało a data urodzenia, którą podała kobieta, czyli 7 październik 1950 roku. Porównując to z oficjalną datą, otrzymujemy różnicę dokładnie dwóch lat!

Biorąc pod uwagę nową datę do analizy, otrzymujemy zupełnie inny wykres Ba Zi, który rzuca nowe światło na analizę jego osoby. To również tłumaczy, dlaczego pewne wnioski z analizy wykonanej dwa lata temu przez moją koleżankę, nie do końca się potwierdziły.
Według oficjalnej daty (07 październik 1952 r.) , Putin jest słabym Ogniem Yang, który nie bardzo pasuje do jego charakteru, ponieważ Ogień Yang lubi się pokazywać i bardzo często uzewnętrznia swoje emocje wobec innych a on jest raczej skryty, oszczędny w okazywaniu uczuć i pokazuje się wtedy, kiedy musi. Biorąc pod uwagę wcześniej wspomniane zagrożenia zdrowotne, Woda miałaby stanowić dla słabego Ognia wielkie zagrożenie a mimo to, nie przyniosła problemów. Tajemnica może kryć się w dacie urodzenia a biorąc pod uwagę korektę wspomnianych wcześniej dwóch lat, otrzymujemy wykres osoby Drzewa Yin, który posiada bardzo wiele wspólnego z rzeczywistą osobą naszego bohatera i między innymi tłumaczy, dlaczego żywioł Wody nie wywołał u niego żadnych problemów (Woda wspiera Drzewo).

Drzewo Yin to wymarzony żywioł urodzeniowy dla wybitnych polityków, jakim bez wątpienia jest Putin. Domeną Drzewa Yin jest elastyczność i przebiegłość w działaniu, wysoka inteligencja oraz kreatywność. Nie zapominajmy, że przez wiele lat był on tajnym oficerem wywiadu, działającym na obszarze wschodnich Niemiec, gdzie cechy Drzewa Yin były kluczowe dla jego misji, poza tym wcześniej wspomniany żywioł Wody, zamiast szkodzić, w tym przypadku może bardzo pomóc. Jak widać już na przykładzie tylko tych dwóch punktów zaczepienia, nowa data wydaje się być bardziej prawdopodobna niż ta oficjalnie podawana.

Poniżej wykres Ba Zi Putina, według daty urodzenia, przypadającej na 7 październik 1950 r.
putin w

Badając dalej ten wykres, można zauważyć jeszcze jeden ciekawy znak w jego wykresie a chodzi o tak zwany konar pustki, który oznacza w tym wykresie rodziców a dokładnej nawet osobę matki. Pusty konar oznacza słabszy lub mniej dostępny element, czyli w tym przypadku można by to odnieść do rzekomo prawdziwej matki naszego bohatera, która miała z nim kontakt tylko przez kilka pierwszych lat jego życia a następnie przekazawszy go pod opiekę dziadkom (jak twierdziła), stracili ze sobą kontakt, ponieważ miał on być następnie oddany na wychowanie bezdzietnemu małżeństwu z Leningradu. Właśnie to małżeństwo figuruje w oficjalnej biografii, jako rodzice Putina. Ta historia nie została nigdy potwierdzona przez zainteresowanego, ale patrząc na nią z punktu widzenia analizy tej drugiej daty urodzin, nie jest niemożliwa. Tą teorię może potwierdzać dziwny fakt, że po interwencji zbrojnej Rosji w Gruzji, wieś, w której mieszkała Wiera Putina, nie została w ogóle dotknięta działaniami wojskowymi, podczas gdy wiele okolicznych miejscowości wręcz przeciwnie. Mieszkańcy tej miejscowości i sama Wiera Putina, miała też powiedzieć, że krótko po jej oświadczeniu o byciu biologiczną matką Putina, pojawili się u niej pracownicy departamentu bezpieczeństwa, którzy zabrali wszystkie zdjęcia i pamiątki rodzinne oraz zakazali jej wypowiadać się na ten temat. Niestety aktualnie jej miejsce pobytu nie jest nikomu znane, więc prawdopodobnie nie dowiemy się już nic więcej z jej przekazu.

Wspomniany wcześniej konar pustki stanowi w tym wykresie też tak zwany element władzy, który może oznaczać, że osoba w swoim życiu ma odczucie posiadania niedostatecznej władzy, co może tłumaczyć nieodpartą ochotę Putina do podporządkowywania sobie byłych terenów dawnego Związku Radzieckiego. Stanowi to raczej jego ambicje, ponieważ z gospodarczych uwarunkowań, przyłączanie dodatkowych państw byłego Związku Radzieckiego przez Rosję, po prostu się nie kalkuluje.

To, że Putin wydaje się osobą bardzo tajemniczą, może potwierdzać jeszcze jedna cecha jego wykresu obliczonego z tej drugiej daty, a chodzi o deficyt żywiołu Ognia, który oznacza jego kontakt ze światem zewnętrznym i może oznaczać w tym przypadku pewne trudności w tej materii. W rzeczywistości jest on raczej oszczędny w okazywaniu emocji i uczuć a to może być efekt wyćwiczony jeszcze z czasów, kiedy był tajnym agentem w Niemczech, ale równie dobrze może to być zadra z czasów dzieciństwa, kiedy mógł być pozbawiony miłości rodziców.

Czego możemy się spodziewać w bieżącym roku, biorąc pod uwagę Drzewo Yin, jako żywioł urodzeniowy Putina?

Energetyka roku przynosi mu element przeciwnej paraleli (Drzewa Yang), co może oznaczać jego rywali, którzy swoimi działaniami mogą nieco ograniczyć jego władcze plany, jednak będzie on dalej realizował swój podstępny plan, nie oglądając się na zdanie innych. Jego działania będą się opierać na pozornym dialogu ze swoimi przeciwnikami, który będzie miał na celu zyskanie czasu na zrealizowanie określonych celów, których skutki będzie bardzo trudno później odwrócić. Właśnie na tym może polegać jego taktyka na aktualnej scenie międzynarodowej. Takie działania mogą spowodować utworzenie się formacji państw nastawionych przeciwnie do jego polityki, ale może powstać też formacja przeciwna, co niestety może wróżyć powrót do czasów zimnej wojny.


Buliński Włodzimierz

3682