Feng Shui a wiara katolicka.
„W człowieku jest wiele możliwości i Pan Bóg nie zabronił mu używania rozumu dla godziwych celów nieobrażających Boga” – Jan Paweł II

biblialuopanWielu ludzi o wyznaniu katolickim zadaje sobie pytanie: czy Feng Shui koliduje z zasadami ich religii?
Jest to temat, który wywołuje pewien niepokój, tym bardziej, że niektórzy przedstawiciele kościoła wypowiadają się o tym krytycznie, przyrównując Feng Shui do New Age, religii lub próby zastąpienia Boga, czczeniem magicznych przedmiotów.
Pomysł napisania tego artykułu pojawił się już dawno temu, kiedy zacząłem studiować i stosować zawodowo tematykę Feng Shui. Jako praktykujący katolik, również zadawałem sobie pytanie, czy aby nie robię czegoś wbrew swojej religii?
Z tego typu pytaniami spotykałem i spotykam się również wśród moich klientów, i w pełni rozumiem ich obawy, ponieważ w społeczeństwie używa się mylnych pojęć oraz powiela się przeróżne wyobrażenia, niemające nic wspólnego z rzeczywistym Feng Shui. Na podstawie właśnie takich przekłamań, również przedstawiciele kościoła opierają swoje osądy i krytykują ową tematykę.

Aby wyjaśnić pewne nieścisłości i odpowiedzieć sobie na postawione wyżej pytanie, zacznijmy od podstaw i określmy, czym właściwie jest Feng Shui.

Feng Shui a właściwie Tradycyjne Feng Shui, to starożytna wiedza, pochodząca z Chin, której twórcy obserwując otoczenie człowieka, nauczyli się dostrzegać spójność między zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie a zmianami zachodzącymi w ludziach i ich życiu. Jest to więc nauka badająca wpływ naszego otoczenia na ludzkie życie.

Praktycznie od samego początku mojej kariery zawodowej związanej z Feng Shui, staram się edukować społeczeństwo o prawdziwej formie tej sztuki. Do tego celu stworzyłem dodatkową stronę, której adres (fengshuitradycyjne.pl) wyraźnie zaznacza istotę tematu. Posługiwanie się terminem „Feng Shui Tradycyjne” ma na celu odróżnienie go od całej masy fałszywych szkół, z których największą furorę na świecie zrobiła tak zwana forma intuicyjna, określana jako „Black Hat”. Została ona stworzona ponad trzydzieści lat temu przez pewnego mistrza, który chciał zaadoptować ją na potrzeby rynku amerykańskiego. Do tego celu wykorzystał pewne podstawy prawdziwego Feng Shui, ale zespolił je w postaci prymitywnego „diagramu bagua”, pozbawionego aspektu czasu i przestrzeni. To właśnie dzięki niej, temat Feng Shui zaczął być zaliczany do New Age. Mamy więc obalony mit, że autentyczne Tradycyjne Feng Shui to nie wiedza z kręgu New Age.

Teraz pora rozprawić się z następnym, który utrzymuje, że mamy doczynienia z kolejną religią. Jak wiemy, religia wymaga wiary w coś, czego nie możemy ogarnąć naszym rozumem i na ogół wymaga modlitw w kierunku jakiejś istoty nadprzyrodzonej czy duchowej.
Feng Shui nie wymaga wiary, aby mogło nam pomóc, zresztą ono samo z siebie nie może pomóc, tylko ma za zadanie wzmocnić efekty naszych wysiłków. Jeśli zastosujemy nawet tysiąc zmian zaleconych przez konsultanta i siądziemy z gazetą w fotelu, czekając na mannę z nieba, nic z tego nie wyjdzie. Nieprawdą jest też to, że bez figurek buddy i palenia kadzidełek dla dalekowschodnich bóstw, Feng Shui nam nie pomoże. Nie jest to żadna religia a owe zasady można przystosować do każdej kultury, narodowości oraz wyznania. Wśród remediów można znaleźć nawet święte obrazy występujące w kościele katolickim. Chińczyk zamiast takiego obrazu postawi sobie posąg buddy, ale to nie znaczy, że my też musimy tak zrobić. Feng Shui nie wymaga od nikogo rezygnacji z praktykowania swojej religii i absolutnie nie stawia siebie ponad jakąkolwiek religią. Jest wiele odniesień do bóstw i tradycji chińskiej, ale jest to efekt miejsca, gdzie ono powstało. Gdyby to Słowianie odkryli te zasady, to pewnie dziś używalibyśmy zupełnie innych odniesień, słownictwa, kalendarza itd. Czy używając w naszym życiu zasad Feng Shui robimy coś niedozwolonego względem religii? Nie, ponieważ ta sztuka polega na kształtowaniu naszego najbliższego otoczenia a przecież człowiek został stworzony przez Boga, aby żyć na Ziemi i wykorzystywać jej naturalne walory, czyli dokładnie tak jak w cytacie z Księgi Rodzaju (Rdz 1:28)

„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną”

Teraz przedstawię kilka ciekawostek, które mogą zaskoczyć nie tylko katolika.

Jeśli chodzi o samą Biblię to w jej treści można znaleźć fragmenty, które bardzo przypominają terminologię i zasady Feng Shui. Być może chodzi tylko o podobieństwo, ale wielu znawców tematu uważa inaczej. (Jest nim miedzy innymi Prof. Dr. Ong Hean-Tatt , na którego rozważaniach oparłem dalszą cześć tego artykułu.) Jeśli mają oni rację, to można wysnuć tezę, że Feng Shui może mieć „boskie korzenie, a więc jest to dar od Boga dla ludzi, aby mogli lepiej panować nad Ziemią i przez to żyć lepiej i zdrowiej.

Spójrzmy więc na kilka ciekawych przykładów.

Stworzenie świata i człowieka.

Biblia Księga Rodzaju 1:1-5
„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.
Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość.
Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności.
I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy.”


Feng Shui
Koncepcja powstania świata według Feng Shui mówi o tym, że na początku była nicość i stan ten nazwano Wu Ji. Następnie pojawiło się Yang oraz Yin, stanowiące całość, czyli Tai Ji.

Oddzielenie Yang od Yin przypomina stworzenie świata i oddzielenie światłości od ciemności. Co ciekawe, Yang oznacza miedzy innymi światło, niebo, aktywność i mężczyznę a Yin oznacza miedzy innymi ciemność, ziemię, spokój i kobietę. Widać tutaj nie tylko koncepcje stworzenia świata, ale i populacji ludzkiej.

Cztery główne kierunki świata i 24 góry na kompasie.

Apokalipsa Św. Jana 4:4,7,8
„Dokoła tronu - dwadzieścia cztery trony, a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce. Zwierzę pierwsze podobne do lwa, Zwierzę drugie podobne do wołu, Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i Zwierzę czwarte podobne do orła w locie. Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł - dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i spoczynku nie mają, mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi.”

Feng Shui
W Feng Shui wyróżniamy cztery podstawowe kierunki, określane też, jako mityczne zwierzęta.
„Po lewej tańczy błękitny smok, po prawej ryczy biały tygrys, purpurowy ptak śpiewa na przedzie a z tyłu przysiadł czarny żółw.”
Ponadto kompas jest podzielony na 24 kierunki, nazywane górami i każda góra ma po 15 stopni, tworząc razem pełny okrąg, czyli 360 stopni
.

W Apokalipsie Św. Jana widzimy cztery heraldyczne bestie, które mogą przypominać cztery mityczne zwierzęta w Feng Shui. Ponadto dwudziestu czterech starców wokół tronu boskiego może się kojarzyć z 24 górami kompasu, również rozłożonymi na obwodzie okręgu.

Pomyślność i wyróżnienie kierunku południowego w otoczeniu.


Księga Rodzaju 12:7-9
„Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię. Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i rozbił swój namiot pomiędzy Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Jego”

Księga Rodzaju 13:3-9
„Zatrzymując się na postojach, Abram zawędrował z Negebu do Betel, do tego miejsca, w którym przedtem rozbił swe namioty, między Betel i Aj”

Feng Shui
W klasycznym przekazie Feng Shui, mamy teorię tak zwanego pomyślnego miejsca na dom, czyli takiego, które ma od północy górę, na wschodzie i zachodzie mniejsze wzniesienia a teren z przodu, czyli na południu ma się obniżać lub zawierać wodę. Również od południa powinniśmy posiadać wejście. Promowane są też miejsca na południowych stokach gór.

W cytatach Biblijnych widzimy opis miejsca w otoczeniu zbocza góry od strony południowej, gdzie Abraham miał zrobić ołtarz dla Boga. Zwróćmy też uwagę na geograficzne położenie Betel, które znajduje się na południowej stronie Góry Hebron, gdzie Abraham miał rozbić swój dom i od strony południowej posiadać wejście.

Księga Pochówków a miejsce spoczynku Abrahama.


Księga Rodzaju 49:29-30
„Potem dał im taki rozkaz: Gdy ja zostanę przyłączony do moich przodków, pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, która jest na polu Efrona Chetyty, w pieczarze, która jest na polu Makpela w pobliżu Mamre w kraju Kanaan, którą kupił Abraham wraz z tym polem od Efrona Chetyty jako tytuł własności grobu.”

Feng Shui

W Chinach wierzono, że dobrze pochowani przodkowie, zadbają o życie swoich potomków a kierunkiem skierowania grobu, również miało być południe.

We fragmencie biblijnym widzimy, że Abraham wybrał sobie na grób miejsce na południowym stoku góry. Makpela oznacza Górę Hebron, która znajduje się na południowej stronie gór i obniża się ku południu z 1020 do 400 m n. p. m.

Pomyślny kształt kwadratu.


Apokalipsa Św. Jana 21:16
„A Miasto układa się w czworobok i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość i wysokość jego są równe.”

Ksiega Ezechiela 45:1-2
„Kiedy będziecie dzielić losem kraj na posiadłości dziedziczne, macie zastrzec Panu, jako świętą daninę, z kraju świętą część, długą na dwadzieścia pięć tysięcy [prętów] i szeroką na dwadzieścia tysięcy [prętów]; ma to być w jego całym obszarze teren święty. Z tego należeć będzie do przybytku kwadrat wielkości pięćset na pięćset [prętów] dokoła, a na pięćdziesiąt łokci dokoła będzie miejsce wolne.”

Feng Shui
W klasycznych przekazach Feng Shui, teren pod budowę powinien mieć kształt kwadratu lub prostokąta, czyli musi mieć kształt regularny.

W przekazie biblijnym widzimy, że kształt kwadratu oraz prostokąta został wyraźnie wyróżniony, jako podstawa do osadzenia miasta i świątyni.

Znaczenie wody, czyli pomyślne i niepomyślne otoczenie.

Ksiega Przysłów 30:16
„Szeol, niepłodne łono, ziemia wody niesyta, ogień, co nie mówi: Dość.”
Księga Rodzaju 2:10
„Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom.”
1 Księga królewska 7:23
„Następnie sporządził odlew morza o średnicy dziesięciu łokci, okrągłego, o wysokości pięciu łokci i o obwodzie trzydziestu łokci.”


Feng Shui
Jednym z czynników opisujących dobre miejsce w Feng Shui jest obecność wody, ponieważ energia Qi ma podróżować z wiatrem i rozpraszać się w wodzie, dając ludziom pomyślność. Z tego względu, najstarsze kultury osiedlały się zawsze w pobliżu wody.

W przekazie biblijnej Księgi Przysłów zauważamy określenie złego otoczenia, jako „ziemia wody niesyta”, co oznacza teren jałowy bez życiodajnej wody. W drugim fragmencie z Księgi Rodzaju widzimy opis Edenu, czyli idealnej krainy dla człowieka. Jak widać nie mogło zabraknąć wody, czyli w tym przypadku rzeki. W 1 Księdze Królewskiej w opisie świątyni Salomona, również znajduje się wzmianka o umieszczeniu wody w specjalnym basenie na terenie dziedzińca.

Astrologia i dwanaście znaków zodiaku.

Księga Hioba 38:31-33
„Czy połączysz gwiazdy Plejad? Rozluźnisz więzy Oriona? Czy wypuścisz o czasie Gwiazdę Poranną? I wywiedziesz Niedźwiedzicę z dziećmi? Czy znane ci prawa niebios, czy wyjaśnisz ich pismo na ziemi?”

Apokalipsa Św. Jana 21:10-21
„I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach - dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka. A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć Miasto i jego bramy, i jego mur. A Miasto układa się w czworobok i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość i wysokość jego są równe. I zmierzył jego mur - sto czterdzieści cztery łokcie: miara, która ma anioł, jest miarą człowieka. A mur jego jest zbudowany z jaspisu, a Miasto - to czyste złoto do szkła czystego podobne. A warstwy fundamentu pod murem Miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem. Warstwa pierwsza - jaspis, druga - szafir, trzecia - chalcedon, czwarta - szmaragd, piąta - sardoniks, szósta - krwawnik, siódma - chryzolit, ósma - beryl, dziewiąta - topaz, dziesiąta - chryzopraz, jedenasta - hiacynt, dwunasta - ametyst. A dwanaście bram to dwanaście pereł: każda z bram była z jednej perły. I rynek Miasta to czyste złoto jak szkło przeźroczyste. „

Apokalipsa Św. Jana 12:1
„Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.”

Feng Shui
Całe Feng Shui bazuje na kalendarzu słonecznym, gdzie czas zapisywany jest w postaci niebiańskich pni i ziemskich konarów. Tych drugich jest dwanaście i są one dwunastoma zwierzętami zodiakalnymi. Powiązane są one również z dwunastoma kierunkami na chińskim kompasie.

Jak widzimy we fragmencie Księgi Hioba, jest mowa o zodiaku, oraz zapisanych w nim prawach niebios. Czy zatem astrologia to próba poznania praw boskich? Ponoć Abraham miał posługiwać się astrologią w doradzaniu innym.
Zwróćmy też uwagę na przedstawienie wizji boskiego miasta Jeruzalem w apokalipsie Św. Jana i zaznaczającej się tam liczby dwanaście w postaci liczby dwunastu bram, dwunastu imion aniołów, dwunastu tysięcy stadiów w pomiarze długości i szerokości miasta, wielkości muru, którego sto czterdzieści cztery łokcie to iloczyn liczby dwanaście oraz dwunastu warstw jego fundamentu.

Na powyższych kilku przykładach, widzimy, że w Biblii można znaleźć wiele odniesień, które wyglądają jak zasady zawarte w Feng Shui. Czy zatem oznacza to, że ta nauka pochodzi od Boga, który podarował ją ludziom, aby mogli czynić swoje życie lepszym na Ziemi?
Na to pytanie niech każdy sobie odpowie sam. W każdym bądź razie, gdyby ta nauka pochodziła od szatana, to nie znaleźlibyśmy wszystkich tych przykładów w takiej postaci w Biblii, która stanowi fundament wiary katolickiej.

Musimy jeszcze wspomnieć o bardzo ważnej sprawie: jeśli chcemy żyć w zgodzie z przykazaniami, nie możemy traktować żadnej nauki a zatem i Feng Shui czy astrologii Ba Zi, jako czegoś ponad Bogiem i traktować ją jako nieskończoną mądrość, ponieważ ostatnie słowo zawsze należy do Niego.

Buliński Włodzimierz


7648