Prognoza na Sierpień w roku Wodnego Tygrysa

małpa

 Sierpień według chińskiego kalendarza solarnego, nazywany jest miesiącem Małpy i będzie trwać od 7 sierpnia do 7 września.

Sierpień, tak jak jego poprzednik, będzie kolejnym miesiącem, który nie będzie zawierał w swoim składzie energii będących w konflikcie, co wprowadzi też więcej harmonii w naszym życiu, ale nie unikniemy też tak zwanych „skutków ubocznych”, które będą związane z charakterem całej energetyki miesięcznej, jaka będzie nam teraz towarzyszyć.

Energie miesiąca będą teraz względem siebie w relacji wspierającej, ponieważ Ziemia będzie wspierała Metal, co może wprowadzić większą harmonię i spowodować, że będziemy wspierani przez okoliczności w naszych działaniach, ale uwaga! Te działania muszą być oparte na mocnych fundamentach, którymi są zasady, honor, oraz porządek i logika. Każde odstępstwo od tych zasad, uczyni z tych energii coś na rodzaj obosiecznego miecza, którym bardzo łatwo będzie się skaleczyć. To wsparcie od okoliczności będzie promowało raczej utrzymanie pewnych wcześniejszych tendencji, niż budowanie czegoś nowego, dlatego to nie będzie dobry czas na zaczynanie nowych projektów.

Wchodząc w szczegóły, zobaczymy w akcji żywioł Ziemi Yang na pozycji tak zwanego Niebiańskiego Pnia, która to symbolizuje solidną i wysoką górę, dzielnie stawiającą czoła wszelkim zawieruchom i trudno ją skłonić do ustępstwa. Ten rodzaj Ziemi oznacza solidny fundament, przywiązanie do zasad i niezmienność w poglądach, więc to te cechy będą teraz dominować w działaniu ludzi. To również charakterystyka okoliczności, jakie będą nam teraz towarzyszyć. Ziemia Yang to też rzeczywista góra, a zatem ludzie mogą teraz bardziej wybierać tereny górzyste na wakacyjne wojaże, niż okolice morskie, dlatego jeśli ktoś ma biznes turystyczny w górach, nie powinien teraz narzekać na brak pracy. To tak przy okazji wakacyjnego czasu, w jakim się aktualnie znajdujemy.
Drugi rodzaj energetyki to żywioł Metalu, i ten również będzie posiadał polaryzację Yang. Ten rodzaj Metalu możemy porównać do potężnego ostrego miecza, który tnie wszystko, co spotka na swojej drodze.  W składzie tej drugiej energii, będzie działać jeszcze domieszka żywiołu Wody i Ziemi, które będą miały dodatkowy wpływ na wydarzenia, jakie będziemy obserwować wokół nas. Szczególny wpływ na wydarzenia będzie miała Woda, która w miesiącu Małpy rodzi się niejako na nowo w cyklu rocznym. To właśnie Woda może być kluczem do rozwiązania ewentualnych trudnych spraw, poprzez odbieranie bardzo silnej energii od Metalu dodatkowo wzmocnionego Ziemią. Woda to mądrość, więc będzie to rodzaj bezpiecznika, na wypadek dość gwałtownych wydarzeń, a z takimi możemy mieć teraz do czynienia. Niestety, ale to jest polaryzacja Yang Wody, zatem w pewnych sytuacjach efekty mogą być zupełnie odwrotne, czyli możemy doświadczać iście rewolucyjnych i gwałtownych reakcji wokół nas. Woda Yang to też rewolucja, zatem niewykluczone, że w nadchodzącym miesiącu będziemy obserwować początek jakichś większych zmian, tym bardziej, że ziemski konar małpy wejdzie w silny konflikt z ziemskim konarem roku czyli Tygrysem. Mówiąc kolokwialnie: z tego konfliktu mogą pójść niezłe wióry!
Dodatkowo, w tym miesiącu nastąpi podwojenie energii w centrum i w każdym z kierunków, czyli będą one bardzo mocno zauważalne w działaniu. Generalnie Metal będzie można uznać za energię wypadkową w nadchodzącym miesiącu Ziemnej Małpy, zatem dla osób, których żywioł urodzeniowy to Woda lub Metal, ten czas może być pomyślny, natomiast dla osób, których żywioł urodzeniowy to Drzewo, miesiąc może być trochę nieprzyjemny. To oczywiście ogólne rozważania, a wszystko jak zawsze zależy od całości wykresu osobistego.

Patrząc obrazowo na cały filar obecnego miesiąca, można by go porównać do widoku szybko jadącego pociągu, w podziemnym tunelu. Niewykluczone zatem, że usłyszymy też o jakichś zdarzeniach związanych z pociągami pokonującymi trasę częściowo pod ziemią, lub przejeżdżających przez skalne tunele. To samo może też dotyczyć samochodów. Zwróciłbym szczególnie uwagę na kierunek południowo zachodni krajów czy kontynentów. Niebezpiecznie może też być w południowych częściach krajów i kontynentów, gdzie w tunelach górskich może dojść do pożaru. 

Jeśli chodzi o emocje i ludzkie zachowania, to miesiąc Ziemnej Małpy może z jednej strony przynieść skoncentrowanie i skupienie na osiąganiu celów, ale również nadmierną upartość i niechęć do kompromisów, która będzie pogłębiać wcześniej rozpętane konflikty. Ludzie mogą się teraz, mówiąc kolokwialnie, okopać na swoich pozycjach i czekać na rozwój wydarzeń, zamiast próbować je sami rozwiązywać.  Będą też i tacy, którzy zdecydują się na silne uderzenia w przeciwnika. Im bardziej przeciwnik będzie blokował ich ruchy, tym mocniejsze okaże się kontruderzenie. To jest zapowiedź poważnych konfliktów, i tak jak pisałem, tylko mądrość może wtedy ustrzec przed katastrofą.
Okoliczności mogą nastrajać ludzi w sposób konserwatywny, a zatem w głowach wielu ludzi dojdą do głosu stare i sprawdzone metody na życiowe problemy. Ludzie będą teraz bardziej ostrożni i rozważni, więc ciężko będzie teraz zdobyć poparcie dla nowoczesnych i nietypowych pomysłów. To będzie czas, kiedy docenimy siłę w jedności, a rodzina i dom staną się naszym priorytetem numer jeden. Również tematy związane z religią mogą teraz stać się bardzo głośne w przestrzeni medialnej. Energetyka nastroi ludzi na lenistwo, obojętność i wywoła niechęć do nadmiernego wysiłku, a zatem i angażowanie się w sprawy innych. Ludzie będą teraz mniej czuli na problemy innych, zachowując się bardziej egoistycznie. Ziemia to koncentracja i skupienie, dlatego ta energetyka, gdy jest odpowiednio użyta może wprowadzić też więcej spokoju, nadziei oraz wyważonych działań. Energia ziemskiego konaru dostarczy nam ochoty na odkrywanie i badanie, dlatego sierpień może być dobrym czasem dla wielu naukowców, wynalazców, konstruktorów i poszukiwaczy skarbów. Niewykluczone, że usłyszymy o odkryciu jakiegoś skarbu ukrytego pod ziemią, ewentualnie jakiegoś obiektu militarnego z czasów wojny. To będzie również dobry czas dla negocjatorów oraz przywódców, którzy mogą być poddani wielkiej próbie, a od ich działań może teraz wiele zależeć. Możemy obserwować wydarzenia, gdzie odpowiedni ludzie na odpowiednich stanowiskach będą w stanie zażegnać stare konflikty, wypracować wiele kompromisów czy osiągnąć uznanie w oczach innych. To może być też niestety czas wywoływania konfliktów, szczególnie przez ludzi niedoświadczonych i pozbawionych woli kompromisu.

Efekty energetyki sierpnia będą też widoczne w świecie polityki, gdzie powinno być bardziej spokojnie, a nawet wręcz leniwie. Nie powinno być żadnych zmian w prawie, natomiast będą wdrażane zmiany, które zostały zatwierdzone wcześniej. Bardziej dynamicznie może być natomiast w egzekwowaniu prawa, a najbardziej spektakularne efekty będzie można zanotować w kontrolach drogowych oraz kontrolach skarbowych. Możemy usłyszeć o wykryciu i zlikwidowaniu zorganizowanych grup przestępczych, które trudnią się handlem bronią, czy wyłudzają zwroty podatkowe. Kontrolowane będą też organizacje pozarządowe i fundacje o dziwnych powiązaniach.

W polityce międzynarodowej może się teraz częściej mówić o działaniach, które mogą wpłynąć na losy przyszłej Unii Europejskiej. Napięta atmosfera może być w zarówno zachodniej jak i wschodniej części tego kontynentu. Rozpędu mogą nabrać działania wojenne na Ukrainie i do konfliktu może zostać oficjalnie zaangażowany też inny kraj.  Poza Europą możliwe są jakieś działania wojenne na terenach górzysto pustynnych z udziałem czołgów, lub ciężkiego sprzętu bojowego. Bardzo możliwe, że jakieś państwo dokona podziemnej próby broni atomowej, lub wystrzelenia pocisków mogących przenosić taką broń.

Jeśli chodzi o gospodarkę, to silny żywioł Metalu wzmocniony żywiołem Ziemi będzie wspierał następujące dziedziny: przemysł RTV-AGD, przemysł samochodowy, zbrojeniowy, produkcja związana z rzeczywistym metalem, stocznie, przemysł sportowy, bankowość oraz handel kruszcami. Dużym powodzeniem będzie się też cieszył wszelki przemysł wydobywczy, czyli kopalnie, rafinerie, oraz rolnictwo i wszelkie dziedziny związane z wykorzystywaniem naturalnych zasobów naszej planety. Również budownictwo i handel nieruchomościami może przeżywać teraz renesans. Bardzo duże zyski możemy teraz również obserwować w przemyśle drzewnym oraz papierniczym. Giełda wraz z zanikiem żywiołu Ognia, niestety może zacząć tracić stabilność, i indeksy będą notować spadki.

Biorąc pod uwagę centralne energie czasowe, sierpień przyniesie wydarzenia związane z władzą centralną, rządami i głowami państw. Przywódcy państw lub osoby na wpływowych stanowiskach będą miały tendencje do wyolbrzymiania problemów oraz do atakowania innych w bardzo agresywny sposób, ale również oni sami zostaną poddani pod ataki innych. Mogą się też takim osobom przytrafiać medialne wpadki.  Najbardziej dynamicznie działającym w tym stylu będzie prawdopodobnie Władymir Putin. Najprawdopodobniej media doniosą nam też o politykach czy wpływowych osobach uwikłanych w seks skandale powiązane ze zdradami małżeńskimi.  Dużo się będzie teraz działo w stolicach państw i niestety nie będą to pomyślne wydarzenia. Może dojść do jakiegoś spektakularnego wypadku lub zamachu terrorystycznego. Może mieć to związek z obiektami rangi państwowej, czyli chodzi o pałace prezydenckie, siedziby parlamentów czy ambasady.
W centrum uwagi będą teraz prezydenci i premierzy państw, którzy będą uczestniczyć w zmianie prawa, które nie spodoba się ich obywatelom lub innym państwom. Niewykluczone, że między głowami państw dojdzie do ogromnych napięć a nawet do zerwania kontaktów. Może też dojść do zaskakujących zmian w dziedzinie prawa medialnego, energetycznego lub prawa własności. Być może w centrum uwagi pojawi się również temat związany z jakąś stacją telewizyjną i jakimś przekazem medialnym. Ktoś może teraz próbować wywołać skandal, grając na ludzkich emocjach. Niestety mogą też zostać pogwałcone prawa osobiste, pod pretekstem dobra zbiorowego lub wyolbrzymionego zagrożenia.

Powyższe wydarzenia wiążą się z energiami centralnymi wykresu energetyki sierpnia w roku Wodnego Tygrysa, natomiast, jeśli chodzi o energie kierunkowe, musimy zwrócić uwagę na następujące kierunki.

Pierwszym newralgicznym kierunkiem będzie zachód, gdzie dużej mocy nabierze energia, która może powodować zranienia metalowymi przedmiotami lub narzędziami oraz powodować problemy prawne. Ta energia może też powodować zagrożenia ataków ze strony agresywnych osób, dlatego omijajcie zachodnie części miast po zmroku. Uważajcie również na problemy związane z zębami, gardłem i klatką piersiową, jeśli macie sypialnię lub drzwi główne w tym rejonie domu. Jako remedium umieście tam coś granatowego, ewentualnie umieście tam roślinę, która rośnie bezpośrednio w wodzie, czyli rodzaj bambusa, co może przekierować działanie tej energii.

Drugim newralgicznym kierunkiem w tym miesiącu będzie wschód, gdzie znajdzie się energia, która może powodować włamania i kradzieże, również w połączeniu z rozbojem i uszkodzeniem ciała. Mogą się też zdarzać pogryzienia zwierząt oraz owadów, za sprawą tej energii. Jeżeli drzwi waszej firmy lub waszego domu znajdują się w tym sektorze Waszego wykresu, dobrze będzie sprawdzić zabezpieczenia domu, samochodu i waszego komputera przed włamaniem. Jako remedium postawmy tam czerwoną stożkową święcę lub palmy tam kadzidełka zapachowe.

Trzecim newralgicznym kierunkiem może być południowy zachód, ponieważ tutaj będzie rezydowała energia choroby. Może ona najczęściej powodować problemy z układem pokarmowym i narządami zlokalizowanymi w brzuchu. Bądźmy rozważni w podróżowaniu w tym kierunku, ponieważ możemy doświadczyć awarii pojazdów oraz utknąć w korku. Koniecznie postawmy w naszych domach na południowym zachodzie na ten miesiąc remedium w postaci kalabasza, szczególnie, jeśli mamy tam sypialnię.  Oprócz kalabasza, obowiązkowo przyda się tam też dźwięk mechanicznego zegara na ten miesiąc.

Jeśli chodzi o oddziaływanie energetyki miesiąca na indywidualne żywioły urodzeniowe ludzi, to będzie ono zależne od rodzaju żywiołu i jego polaryzacji ( swój żywioł urodzeniowy możecie sprawdzić w kalkulatorze Ba Zi na mojej stronie – górny żywioł w filarze dnia to właśnie on).

 

 

guiWody Yin będą mieć teraz bardzo wyostrzone zmysły, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w sprawach zawodowych, i nie będą raczej ryzykować. Okoliczności przyniosą im moce decyzyjne, a pewne zaległe sprawy w końcu ruszą do przodu. Niewątpliwie oprócz determinacji przyda się również pomoc innych, dlatego powinny wypatrywać wokół siebie pomocnych ludzi. To może być dobry czas na spędzenie miłych chwil w gronie rodziny.

renWody Yang mogą teraz mieć w pewnych sprawach nieco pod górkę, dlatego trzeba będzie zachować czujność w działaniu i nie podejmować nieprzemyślanych decyzji. Kluczem do sukcesu będzie dobry plan i posłuchanie rad osób bardziej doświadczonych. Generalnie to powinien być bardzo dobry czas, ponieważ wokół nich pojawi się dużo przychylnych im osób, które pomogą w razie czego. Uwaga za kierownicą i noga z gazu.

yiDrzewa Yin za sprawą odpowiednich znajomości mogą odkryć przysłowiową żyłę złota w postaci dobrego układu biznesowego, ewentualnie będzie szansa awansować w hierarchii zawodowej. Może być potrzeba załatwienia jakiejś trudne sprawy urzędowej, ale przy odpowiednim wysiłku, wszystko ułoży się pomyślnie. To może być bardzo męczący miesiąc, ale osłodzi nam to dobra passa finansowa.

jiaDrzewa Yang mogą mieć teraz czas intensywnych spotkań i pozyskiwania nowych znajomości, które mogą być zaczątkiem ciekawie zapowiadających układów biznesowych. Nie powinny jednak ulegać zbyt dużemu wpływowi nowo poznanych osób, ponieważ mogą zostać wciągnięte w jakieś niesprzyjające wydarzenia. Będzie realne zagrożenie ze strony prawa, dlatego ostrożnie z podejmowaniem decyzji, oraz ostrożnie za kierownicą.

dingOgnie Yin mogą poczuć prawdziwy wiatr w żaglach, ponieważ okoliczności będą je dopingować do śmiałego działania, a efekty mogą się pojawić w jak najbardziej namacalnej formie. Z powodzeniem mogą teraz pomyśleć o rozwoju ich biznesu czy o spółkach, ponieważ znajdą się osoby, które mogą ich naprowadzić na właściwą ścieżkę. Ciężka praca przyniesie teraz wymierne skutki w postaci doskonałych finansów. Samotni panowie poszukujący swojej drugiej połowy, znajda ją.

bingOgnie Yang będą teraz zmuszone działać w sposób wyważony, bez zbytniego wydziwiania, ponieważ tylko tak wzbudzą do siebie zaufanie partnerów w biznesie. Pojawią się też osoby, które zaproponują im możliwości zarobienia łatwych i szybkich pieniędzy. Niewykluczone dostanie prezentu lub spadku a nawet wygranej, dlatego koniecznie próbujcie szczęścia w najbliższej kolekturze lotto.

jiZiemie Yin mogą mieć teraz trudny czas w tematach zawodowych, ponieważ będą musiały stawić czoła swoim największym konkurentom, a w dodatku pojawi się wiele pracy, która nie przyniesie namacalnych efektów. Na te, trzeba będzie trochę poczekać, dlatego warto ten miesiąc przeznaczyć na wakacje i najlepiej pojechać na nie w grupie najlepszych przyjaciół, przy których zapomnimy o trudach dnia powszedniego.

wuZiemie Yang będą miały teraz bardzo towarzyski czas, który może również okazać się owocny, jeśli chodzi o kontakty biznesowe. Działajcie teraz w grupie lub zespole. Dobre efekty będzie można osiągnąć działając zdecydowanie i bez zbytniego tracenia czasu na niepotrzebne przemyślenia. Trzymanie porządku wokół siebie może ułatwić wiele codziennych spraw, które będą piętrzyły się na każdym kroku.

xin Metale Yin za sprawą sprzyjających okoliczności będą mogły załatwić praktycznie każdą sprawę, dlatego jeśli coś nad wami wisi zaległego, to bierzcie teraz tego byka za rogi. W sprawach zawodowych trzeba będzie uwzględnić oddech konkurencji na plecach, ale to tylko doda wam mocy i wzmocni wasze moce przerobowe. To będzie dobry czas na inwestycje, nie tylko finansowe, ale również w siebie, więc pora na szkolenia i dodatkową edukację.


gengMetale Yang będą miały teraz przysłowiowy fart w sprawach finansów, a to wszystko za sprawą niesamowicie mocno wspierających okoliczności. Pewne sprawy mogą się wręcz toczyć bez waszej ingerencji, dlatego warto wykorzystać ten czas na odpoczynek i wyjechać na wakacje. Niektórzy z was będą zmuszeni działać według reguł innych, ale warto będzie to zrobić, ponieważ efekty będą wspaniałe.

 

 

Buliński Włodzimierz

 

728