Prognoza na Lipiec w roku Ognistej Małpy

yi
owca Lipiec według chińskiego kalendarza solarnego, nazywany jest miesiącem Owcy i będzie trwać od 6 lipca do 7 sierpnia.

Lipiec (po czerwcowym przerywniku), znów nawiąże do tendencji z poprzednich kilku miesięcy, czyli znów będziemy mogli doświadczyć konfliktu energii składowych miesiąca. Oczywiście wiemy, że konflikt zawsze oznacza dysharmonię i dynamiczne wydarzenia, zatem i tym razem znajdzie to swoje odzwierciedlenie w wydarzeniach, jakie będziemy obserwować, choć skutki mogą nie być tak intensywne, ponieważ w konflikcie będą uczestniczyć energie typu Yin. Skonfliktowanymi żywiołami będą Drzewo i Ziemia, a żywioł Ognia wyraźnie będzie słabł, zatem w tym miesiącu nie będzie aż tak gorąco jak w poprzednim. Może się to również przełożyć na stan pogody, dlatego starajcie zaplanować swoje wakacyjne wypady raczej na sierpień, ponieważ lipiec może być trochę „w kratkę”.
Wchodząc w szczegóły, znów zobaczymy w akcji żywioł Drzewa, ale w odróżnieniu od poprzedniego miesiąca, tym razem będzie to jego polaryzacja Yin, czyli już nie silne drzewo tylko coś na rodzaj trawy lub młodych wierzbowych gałązek, które poruszają się w rytm wiatru. Takie drzewo to symbol kreatywności, kompromisu, ale również przebiegłości i dwulicowości. Ten żywioł potrafi być mistrzem dyplomacji, dlatego pewne wcześniejsze konflikty mogą zostać złagodzone, choć pewne ustalenia mogą stanowić rodzaj „trojańskiego konia”, dlatego trzeba mieć oczy dookoła głowy i otwarty umysł.
Drugi rodzaj energetyki to żywioł Ziemi również o polaryzacji Yin, który to symbolizuje glebę lub piasek pustyni. Ten żywioł jest związany z konsekwencją w działaniu i skupieniem na osiąganiu celu małymi krokami. W składzie tej drugiej energii, będzie działać jeszcze domieszka żywiołu Drzewa i Ognia, które dodatkowo osłabią ten żywioł i będą miały dodatkowy wpływ na wydarzenia, jakie będziemy obserwować.
Patrząc obrazowo na cały filar obecnego miesiąca, można by go porównać do sytuacji, posadzenia młodej rośliny w żyzną glebę, która to zostanie delikatnie rozpulchniona przez rozwijający się system korzeniowy wzrastającej rośliny. Jak widzimy, ten konflikt przy odrobinie kompromisu i cierpliwości, będzie mógł nie narobić dużej szkody, a nawet wygenerować jakieś pozytywy. Zapamiętajcie sobie to z pozoru błahe porównanie, ponieważ ono będzie kluczem do osiągnięcia dobrych efektów mimo niesprzyjających okoliczności, jakie mogą się wam zdarzyć. Oczywiście nie wszyscy będą po równo potraktowani przez energetykę miesiąca, co wynika z wielu innych czynników, między innymi energetyki osobistej czy Feng Shui otoczenia. Mimo to, trzeba w tym miesiącu w razie potrzeby wykazać się cierpliwością i kreatywnością, które pozwolą uniknąć ewentualnych kłopotów a nawet osiągnąć sukces.
Ta energia jest jak na zawołanie, jeśli chodzi o ważne światowe wydarzenia, ponieważ niedługo zacznie się w Warszawie szczyt państw NATO, które będą radzić w obliczu narastającego napięcia między krajami sojuszu a Rosją. Innym ważnym wydarzeniem będą odbywające się również w naszym kraju, Światowe Dni Młodzieży pod przewodnictwem Papieża Franciszka, wokół których narasta napięcie związane z zagrożeniem terrorystycznym. Biorąc pod uwagę specyfikę konfliktu energetycznego miesiąca czerwca, takiego zagrożenia nie można wykluczyć, ale przy odpowiednich działaniach, niebezpieczne sytuacje będą mogły zostać zażegnane, choć możemy nie ustrzec się pewnych niemiłych incydentów. Mam nadzieję, że odpowiednie służby wykorzystają potencjał energetyczny nadchodzącego czasu i dobrze wykonają swoje zadania.

Jeśli chodzi o emocje i ludzkie zachowania, to miesiąc Owcy da więcej luzu i kompromisu w działaniach i nastawieniu ludzi, czego wyraźnie brakowało w poprzednim miesiącu. Teraz będzie łatwiej osiągnąć porozumienie, choć będzie ono musiało być jednak nagięte w którąś stronę, a pertraktujący będą musieli się wykazać cierpliwością i koncentracją. Diabeł jak zawsze, może tkwić w szczegółach, więc jeżeli będziecie w lipcu negocjowali jakieś umowy czy kontrakty, zróbcie to ze staranną uwagą i dbałością właśnie o wcześniej wspomniane szczegóły.
Lipiec może być miesiącem, w którym może się okazać, kto jest waszym prawdziwym przyjacielem, a kto tylko udaje. Jeśli między Wami a waszymi przyjaciółmi pojawią się sprawy natury finansowej lub dotyczące kariery zawodowej, jedna ze stron może pokazać swoją „prawdziwą twarz” i zrobić coś niemiłego, dlatego ten czas może przypominać wielkie sprzątanie w relacjach międzyludzkich. Możemy teraz obserwować dziwne zachowania ludzi, którzy będą chcieli przeforsować swój chytry plan, często robiąc przy tym minę niewiniątka. Jak widać z natury żywiołu Drzewa, w tym miesiącu nie będzie już bezpardonowych i bezpośrednich ataków, a zamiast nich pojawią się starannie uknute i zorganizowane akcje. Pojawią się wokół nas osoby, które będą nieszczere w swych zamiarach, i za naszymi plecami będą przystępować do układów, które mogą nam zaszkodzić. Z pozoru pokojowa akcja może mieć w podtekście iście wojenny wymiar. Nastąpi również wysyp karierowiczów i ekspertów, którzy jak kultowy Nikodem Dyzma, będą chcieli zaistnieć i zdobyć poklask, jednak zyskają oni jedynie w oczach ludzi, którzy nie myślą samodzielnie i zadowalają się w życiu byle czym. Energetyka miesiąca może również przynieść bardzo pozytywne efekty, np. w dziedzinach naukowych i biznesowych, ponieważ jedna z energii wspiera wynalazczość, nowe idee i kreatywność w działaniu. Dobry pomysł będzie teraz mógł stanowić katalizator do dużych pieniędzy, dlatego możemy teraz słyszeć o wprowadzeniu do produkcji wynalazków i nowych rozwiązań technologicznych. To może być też dobry czas dla artystów, głównie takich, którzy będą chcieli zaskoczyć czymś nietypowym i nowoczesnym.

Efekty tego specyficznego konfliktu energetycznego będą też widoczne w świecie polityki, co już zasugerowałem wcześniej, ale przybiorą one mniej gwałtowny wymiar. Będziemy obserwować pewne skryte działania, wyciąganie jakichś dokumentów i faktów z przeszłości, które będą miały za cel skompromitowanie pewnych osób, a nie rozwiązanie konkretnych problemów. Tak jak w zeszłym miesiącu, wiele się będzie teraz działo w sferze sądownictwa a pewna grupa osób może stracić pracę. Niektórzy z nich sami mogą z niej zrezygnować, widząc w tym rozwiązaniu mniej kłopotliwe rozwiązanie. Może teraz dojść do uchwalenia ustawy lub ustaw, związanych z fundamentalnymi aspektami funkcjonowania państwa.
W polityce międzynarodowej może się teraz więcej mówić o szpiegach i destabilizacji struktur państwowych. Może dochodzić również do przemytu broni oraz ataków terrorystycznych. Niespokojnie może być na terenach pustynnych, gdzie może dochodzić do bezpośrednich działań wojennych. Może dojść do jakiejś prowokacji, która będzie miała spowodować działania odwetowe, w wyniku, których może zginać ludzkość cywilna. Na odbywającym się w Warszawie szczycie NATO, mogą zostać podjęte kontrowersyjne ustalenia, które mogą sprowokować pewien incydent na wschodzie europy. Na szczycie NATO lub na ŚDM dojść do pewnego incydentu, który wpłynie na ocenę naszego kraju w oczach innych państw.

Jeśli chodzi o gospodarkę, to osłabiający się żywioł Ognia, przy jednoczesnym braku żywiołu Wody, może podtrzymać ożywienie nastrojów na giełdach, ale może to być tylko krótkotrwały efekt spekulacyjny. Jeśli chodzi o dziedziny gospodarki, które będą mogły liczyć na wzrost obrotów i zysków, to będą nimi: przemysł tekstylny, drzewny, wydobywczy, rolnictwo, sadownictwo i prace sezonowe. Trudniej będzie teraz przekonać do siebie klienta, dlatego na pewno przyda się więcej spokoju i cierpliwości. Warto się będzie teraz zająć poprawą jakości świadczonych usług lub produkowanych wyrobów, ponieważ ludzie będą teraz bardzo wybredni i oszczędni. Z tego ostatniego powodu, duże zainteresowanie mogą teraz zyskać wszelkie oferty związane z oszczędzaniem, lokatami czy funduszami emerytalnymi.

Biorąc pod uwagę centralne energie czasowe, lipiec przyniesie wydarzenia związane z władzą centralną, głowami państw czy dużych firm i instytucjami zarządzającymi światem finansowym.
W centrum uwagi będą teraz prezydenci i premierzy państw, prezesi rządzących partii i prezesi dużych firm i banków. Będzie wiele agresywnych ataków na wyżej wymienione osoby a ich przeciwnicy nie będą przebierać w środkach i może dojść nawet do próby zamachu lub rękoczynów. Niewykluczone, że w którejś stolicy kraju lub siedziby rządu dojdzie do jakiegoś zamachu terrorystycznego, ewentualnie w ostatniej chwili służby specjalne to uniemożliwią. Może też być zagrożenie pożarami w wyniku awarii lub celowych podpaleń. Będzie się teraz dużo mówiło o nieudolnej władzy, o korupcji wśród urzędników najwyższych szczebli oraz w organizacjach międzynarodowych. Na jaw mogą wyjść ogromne malwersacje i przestępstwa finansowe oraz korupcja.

Powyższe wydarzenia wiążą się z energiami centralnymi wykresu energetyki lipca w roku Ognistej Małpy, natomiast, jeśli chodzi o energie kierunkowe, musimy zwrócić uwagę na następujące kierunki.

Pierwszym newralgicznym kierunkiem będzie południowy wschód, gdzie połączą się energie, które mogą powodować choroby nerek, uszu i genitaliów. Te energie mogą też powodować kłopoty z komunikacją, przesyłem informacji, awarie wodne czy problemy z komputerami i utratę danych. Jeśli mamy sypialnie lub drzwi główne w tym rejonie domu możemy być narażeni na wyżej wymienione problemy. Jeśli chodzi o problemy zdrowotne, które może przynosić ten kierunek, wymienić należy kontuzje związane z udami, pośladkami i dolną częścią pleców. Jeżeli w naszej firmie mamy główne drzwi w rejonie południowego wschodu, mogą się zdarzyć problemy w płynności finansowej, awarie sprzętu, sieci i problemy z logistyką. Jako remedium umieśćmy tam coś granatowego oraz dopilnujmy, aby docierał tam dźwięk bicia naszego mechanicznego zegara z wahadłem.

Drugim newralgicznym kierunkiem w tym miesiącu będzie południowy zachód, gdzie znajdą się energie, które mogą powodować wypadki i uszkodzenia ciała, a może to dotyczyć szczególnie dzieci. Jeżeli drzwi naszej firmy lub naszego domu znajdują się w tym sektorze naszego wykresu, sprawy mogą dotyczyć też nas. Dobrze będzie sprawdzić zabezpieczenia domu, samochodu i naszego komputera w tym rejonie, ponieważ możliwe włamanie i kradzież. W tematach firmowych, możemy paść ofiarą nieuczciwej konkurencji. Jako remedium postawmy tam czerwoną stożkową święcę lub palmy tam kadzidełka zapachowe.

Trzecim newralgicznym kierunkiem może być północ, ponieważ tutaj będzie rezydowała energia choroby. Może ona najczęściej powodować problemy z nerkami, pęcherzem oraz choroby krwi, dlatego osoby mające problemy z tym ostatnim zagadnieniem zdrowotnym nie powinny tam spać i na wszelki wypadek powinny odwiedzić stosownego lekarza. Bądźmy rozważni w podróżowaniu bezpośrednio w kierunku północy, ponieważ możemy doświadczyć problemów na drodze i warto sprawdzić przed wyjazdem swoje samochody, ponieważ może się zdarzyć pożar w wyniku wadliwej instalacji elektrycznej. Z tego ostatniego powodu, sprawdźcie instalacje w północnych sektorach waszych domów i koniecznie wynieście stamtąd łatwopalne produkty. Koniecznie postawmy w naszych domach na północy na ten miesiąc remedium w postaci kalabasza, szczególnie, jeśli mamy tam sypialnię. Oprócz kalabasza, obowiązkowo przyda się tam też dźwięk mechanicznego zegara na ten miesiąc.

Jeśli chodzi o oddziaływanie energetyki miesiąca na indywidualne żywioły urodzeniowe ludzi, to będzie ono zależne od rodzaju żywiołu i jego polaryzacji ( swój żywioł urodzeniowy możecie sprawdzić w kalkulatorze Ba Zi na mojej stronie – górny żywioł w filarze dnia to właśnie on).

gui Wody Yin mogą mieć teraz trudny czas, ponieważ będzie się piętrzyć ich lista zobowiązań, a ktoś dodatkowo będzie próbował je wybić z rytmu. Kluczem do sukcesu będzie odpowiedni plan działania i skupienie się tylko na rzeczach ważnych. Może być potrzeba stawienia czoła sprawom natury urzędowej lub prawnej, które wybiją z was całą energię, ale dzięki kreatywności powinniście opanować sytuację. Ostrożnie na drodze, ponieważ możliwy wypadek lub mandat.

ren Wody Yang będą teraz pod działaniem energii, które mogą im dać duże moce decyzyjne, ewentualnie awans i uznanie w środowisku zawodowym. Będzie to możliwe dzięki nowoczesnemu a nawet nietypowemu stylowi działania, ponieważ standardowe metody mogą nie mieć teraz dostatecznej siły przebicia. Panie w stanie wolnym mogą teraz liczyć na pojawienie się ciekawego mężczyzny, a nawet materiału na potencjalnego męża.

yi Drzewa Yin będą mieć teraz czas towarzyskich spotkań oraz odświeżania starych przyjaźni, które mogą zaowocować nowymi możliwościami lub po prostu oderwaniem się od obowiązków. W sprawach zawodowych wszystko powinno się układać po waszej myśli, ponieważ finanse będą dopisywać. Jakaś osoba może wam zaproponować bardzo intratny interes, ale sprawdźcie to dobrze, ponieważ mogą wyjść z tego jakieś problemy. Spróbujcie szczęścia w grach losowych lub konkursach, ponieważ będzie okazja coś wygrać.

jia Drzewa Yang mogą mieć teraz czas wytężonej pracy oraz konieczności stawienia czoła konkurencji, która będzie wyjątkowo wymagająca. Trzeba się będzie wznieść na wyżyny kunsztu zawodowego, ponieważ będzie szansa uzyskać świetny wynik finansowy. Jeśli coś się nie uda, nie traćcie zapału i próbujcie dalej. Panowie poszukujący swojej drugiej połowy mogą mieć teraz dobry czas do poznania tej jedynej, ale trzeba będzie o nią zawalczyć.

ding Ognie Yin będą mieć teraz wspaniały czas za sprawą pojawienia się niezwykle pomyślnych okoliczności, dzięki którym sprawy mogą się toczyć wręcz same. Warto poświęcić ten czas na załatwianie trudnych i zaległych spraw, ponieważ teraz będzie znacznie łatwiej. W sprawach finansowych nie będzie efektów od razu, ale cierpliwości, doczekacie się odpowiedniej nagrody. Może być potrzeba poświęcenia większej ilości czasu sprawom waszych dzieci.

bing Ognie Yang uzyskają od okoliczności wsparcie, które pozwoli im na chwilę oddechu od spraw zawodowych. Będzie można nawet poimprowizować, co może przynieść zaskakująco dobre efekty. To dobry czas na podwyższanie kwalifikacji, dlatego warto teraz zainwestować w kurs lub szkolenie. Będzie też potrzeba poświęcenia większej ilości czasu na sprawy rodzinne, które najlepiej będzie rozwiązywać w klimacie wakacyjnym, więc pakujcie swoich bliskich i w drogę!

ji Ziemie Yin będą teraz na cenzurowanym, ponieważ znajdą się pod działaniem okoliczności przynoszących jakieś problemy i przeszkody. Nie warto będzie teraz ryzykować i wychodzić zbytnio przed szereg, ponieważ to może sprowokować jakieś kłopoty. Postarajcie się teraz działać w grupie i radzić się mądrzejszych od was, a uda wam się bezkonfliktowo przejść przez ten niezbyt korzystny dla was miesiąc. Uważajcie na drodze i obowiązkowo noga z gazu.

wu Ziemie Yang mogą mieć teraz moce decyzyjne, które pozwolą im na uzyskanie awansu, premii lub na znalezienie nowej lepszej pracy. Warto teraz pokazać determinację i pomysłowość w działaniu, ponieważ możemy zostać zauważeni przez wpływowe osoby, które mogą zmienić wasze dotychczasowe życie. Trzeba będzie stawić czoła konkurentom, ale moc będzie po wasze stronie, więc dacie radę. Samotne panie mogą teraz liczyć na względy adoratorów.

xin Metale Yin mogą mieć teraz niezwykle pomyślny czas w aspektach zawodowo finansowych, który może ich wywindować do przysłowiowej pierwszej ligi. W pracy będzie okazja dostać zarówno awans oraz premię. Będzie też okazja coś wygrać, dlatego warto również spróbować szczęścia w kasynie lub jakichś konkursach, ewentualnie załatwić jakieś dofinansowanie na rozwój firmy. W ferworze walki i sukcesów, nie zapomnijcie bliskich, którzy będę potrzebować waszej pomocy.

geng Metale Yang będą teraz obłożone pracą i obowiązkami, jednak to nie będzie problemem, ponieważ zapłata za trud będzie smakowała wybornie. Dobry czas na inwestycje oraz na podwyższanie kwalifikacji, dlatego pieniądze wydane teraz zaprocentują w przyszłości. Będzie potrzeba poświęcenia większej ilości czasu na sprawy rodzinne a samotni panowie będą mieć świetną okazję na poznanie atrakcyjnej kobiety, która zawróci im głowie.

 


Buliński Włodzimierz

1744