Prognoza na Kwiecień w roku Ognistego Koguta

jia
smokKwiecień według chińskiego kalendarza solarnego, nazywany jest miesiącem Smoka i będzie trwać od 4 kwietnia do 5 maja.

Kwiecień w odróżnieniu od poprzedniego miesiąca, który zawierał w sobie energie wspierające się, tym razem będzie czasem konfliktu energii, i ten konflikt będzie mógł być dosyć ostry w skutkach, ponieważ zetrą się ze sobą energie Yang, które są synonimem upartości i nieustępliwości.
Na szczęście, czasami będzie można liczyć na mały kompromis w tej walce, z naciskiem, na „mały”. Będzie to zasługa pewnej składowej energetycznej tak zwanego Ziemskiego Konaru, od którego ten miesiąc bierze swoją nazwę, czyli Smoka. Należy oczywiście pamiętać, że konflikt zawsze oznacza dysharmonię i dynamiczne wydarzenia, dlatego ten miesiąc może nie być spokojnym czasem.

Wchodząc w szczegóły, tym razem zobaczymy w akcji Drzewo Yang, które możemy porównać do ogromnego drzewa o rozłożystej koronie i grubym pniu. Takie drzewo to symbol silnej woli i uporu w działaniach. Ono nie jest w stanie się ugiąć, chyba, że ktoś lub coś zdoła je nagiąć, ale wtedy ono po prostu może się złamać, co jest bardzo rzadkim zjawiskiem.
Drugi rodzaj energetyki to żywioł Ziemi i będzie to również polaryzacja Yang, która symbolizuje solidną i wysoką górę, która dzielnie stawia czoła wszelkim zawieruchom i trudno ją skłonić do ustępstwa. W składzie tej drugiej energii, będą działać jeszcze domieszki innych żywiołów a chodzi w tym przypadku o Drzewo i Wodę, które to mogą mieć dodatkowy wpływ na wydarzenia, jakie będziemy obserwować wokół nas. To właśnie to Drzewo, które posiada polaryzację Yin, będzie umożliwiało nam wcześniej wspomniane kompromisy, choć mogą to być jednostkowe przypadki.

Trzeba również wspomnieć, że Smok jest specyficznym ziemskim konarem, ponieważ razem z ziemskim konarem Psa tworzy tak zwaną oś ziemi, dlatego w dniach Psa możemy obserwować „przebudzenia ziemi”, które mogą przynieść jakieś osunięcia, trzęsienia ziemi, powodzie, tsunami czy zakłócenia magnetyzmu ziemskiego.
Dodatkowo ziemski konar Smoka w spotkaniu z Psem powoduje tak zwane „otwarcie grobowca”, czyli uwolnienie ukrytej tam energii Wody, która może nasilić wspomniane wyżej kataklizmy związane z rzeczywistą wodą. Takimi dniami, które będą zawierać konar Psa, będą: 5, 17 i 29 kwiecień. Jak widzimy, już drugi dzień miesiąca Drewnianego Smoka może przynieść wspomniane wcześniej kataklizmy – oby nie!

Jak widzimy, w tym miesiącu zobaczymy zupełnie inne żywioły niż w zeszłym miesiącu, w dodatku energia wspierająca zamieni się w energie konfliktu, a ten będzie reprezentowany przez energie typu Yang, które są bardzo wyraziste i bezpośrednie w działaniu, co może również przynieść adekwatne odzwierciedlenie w nadchodzących wydarzeniach.
Tak jak wspomniałem wcześniej, relacja energii miesięcznych jest konfliktem, ponieważ Ziemia jest atakowana przez Drzewo i jest to dosyć intensywne działanie, a bardzo dobrze obrazuje moc tego konfliktu, widok rozsadzanych fundamentów domu przez korzenie ogromnego i starego drzewa. Innym porównaniem, chyba nawet bardziej przemawiającym do wyobraźni, jest widok rozsadzanych skał w kamieniołomach, za pomocą materiałów wybuchowych. To nieprzypadkowe porównanie, ponieważ Drzewo Yang oznacza właśnie wybuchy i eksplozje, czyli już pewnie się domyślacie, że w tym miesiącu będziemy mieli do czynienia właśnie z wybuchami. Powinniśmy, zatem w kwietniu uważać na sprawy związane z instalacjami i urządzeniami gazowymi, oraz z wszelkimi sytuacjami, które mogą generować eksplozje i pożary. Problemy związane z wybuchami mogą występować w kopalniach, rafineriach, łupkowym wydobyciu gazu czy w obiektach magazynujących i przesyłających gaz.

Jeśli chodzi o emocje i ludzkie zachowania, to wybuchowo może być również w sferze naszego charakteru, ponieważ jedna z głównych energii miesiąca sprawi, że będziemy bardziej uparci i bezkompromisowi w działaniach, a druga umocni nas w tym przekonaniu. Tutaj również będą bardzo dobrze widoczne efekty konfliktu Drzewa i Ziemi, które mogą się również objawiać sporami na punkcie światopoglądowym. Żywioł Drzewa Yang jest ściśle związany z wszelkimi rewolucjami i przewrotami, natomiast Ziemia a szczególnie ta o odmianie Yang, jest związana z konserwatyzmem. Taki charakter sporów może podzielić i skłócić społeczeństwo, szczególnie nasze polskie społeczeństwo, które na tle nowoczesnej i postępowej europy, znacznie się wyróżnia i stanowi sól w oku tej wspólnoty. W kontaktach międzyludzkich będzie teraz wiele emocji, a ludzie będą działać i wyrażać swoje poglądy w bardzo spontaniczny a nawet nachalny sposób. Za sprawą energii Drzewa Yang niektórzy z nich będą działać bardzo nerwowo a nawet wręcz desperacko i agresywnie. Możemy obserwować sytuacje z ludźmi, którzy mają ogromne problemy życiowe, w tym psychiczne. Niektóre z nich mogą być niewytłumaczalne a zarazem szokujące. Energie miesiąca mogą wywołać chaos w głowie sfrustrowanego człowieka, który może się targnąć na życie kogoś lub swoje.
Żywioł Drzewa może przynieść i dobre efekty, a mianowicie determinację i kreatywność w działaniu, dobre wyniki w sporcie, szczególnie wymagającym sprawności ruchowej i takiego, który promuje silę mięśni. Jeśli dla kogoś ten żywioł jest korzystny, to w tym miesiącu będzie miał okazje do rozwiązania bardzo trudnych spraw.

To będzie miesiąc, w którym powinniśmy też zadbać o nasze zdrowie, a dokładnie o układ pokarmowy, ponieważ składowe energii pokazują właśnie możliwość problemów w obrębie żołądka, i jelit. Szczególnie powinny uważać osoby chorujące przewlekle na efekt tak zwanego jelita drażliwego, osoby mające problem z trawieniem oraz refluksem i chorobą wrzodową żołądka. Problem mogą mieć tez alergicy, dlatego warto zastosować terapię oczyszczającą jelita oraz zwracać uwagę na to, co jemy. Szczególnie powinniśmy uważać na wszelkie nowalijki, które są naszpikowane nawozami i wszelką inną chemią.

Efekty konfliktu energetycznego będą też widoczne w świecie polityki i o ile w poprzednim miesiącu, obserwowaliśmy jakieś dziwne gierki i prowokacje, to już w kwietniu walka przyjmie wymiar bezpośredni. Ataki i oskarżenia będą wymieniane przez strony konfliktów, bez zachowania jakichkolwiek konwenansów. Podchwyci ten trend społeczeństwo i mogą się uformować bardzo zdecydowane ruchy w postaci demonstracji i protestów. Będziemy też obserwować niezadowolonych ludzi na ulicach. W niektórych przypadkach mogą to być bardzo zdecydowane i ostre protesty, co niesie ze sobą zagrożenie incydentów i konieczności użycia nawet środków przymusu bezpośredniego. Nie trudno się domyślić, ze stroną atakująca będzie opozycja, wszak ekipa rządząca jest tą konserwatywną stroną sporu, za którą odpowiada atakowana przez Drzewo Ziemia.

W świecie polityki światowej możemy również obserwować niespokojne wydarzenia związane z możliwościami zamachów terrorystycznych. Odnosząc się do wcześniej wspomnianych zagrożeń wybuchami, mogą się zdarzać zamachy bombowe, szczególnie w centrach większych miast. Zagrożenie mogą być szczególnie linie metra i podziemne tunele oraz wieżowce. Biorąc pod uwagę nieobliczalność Drzewa Yang, zamachy mogą mieć charakter samobójczy. Bardzo prawdopodobne, że pojawią się groźby ze strony tak zwanego państwa islamskiego, które będzie stosowało terror strachu wobec Europy. Niewykluczone, że może dojść do prób zamachu na rafinerie, rurociągi i magazyny gazu.
W światowej polityce możemy również obserwować jakieś nerwowe i agresywne decyzje głów państw, oraz trudności dochodzenia do kompromisów.

Jeśli chodzi o gospodarkę, to będziemy obserwować polepszenie nastrojów na giełdach, ponieważ słabość żywiołu Wody i zdecydowane działanie Drzewa oznacza możliwość szybkich zysków. Na wykresach giełdowych może pojawić się wreszcie kolor zielony, czyli dominujące zwyżki. Jeśli chodzi o dziedziny gospodarki, które będą mogły liczyć na wzrost obrotów i zysków, to będą nimi: wydobycie surowców kopalnianych, czyli węgiel, ropa naftowa, rudy metali. Może się ożywić rynek nieruchomości, inwestycje deweloperskie, technologie oparte na wykorzystywaniu bogactw natury, czyli przemysł drzewny, elektrownie wiatrowe, źródła geotermalne i elektrownie wodne.

Biorąc pod uwagę centralne energie czasowe, kwiecień przyniesie wydarzenia związane z władzą centralną, głowami państw czy dużych firm i instytucjami zarządzającymi światem finansowym.
W centrum uwagi będą teraz prezydenci i premierzy państw, prezesi rządzących partii i prezesi dużych firm i banków. Będzie wiele agresywnych ataków na wyżej wymienione osoby a ich przeciwnicy nie będą przebierać w środkach i może dojść nawet do próby zamachu lub rękoczynów. Niewykluczone, że w którejś stolicy kraju lub siedziby rządu dojdzie do jakiegoś zamachu terrorystycznego, ewentualnie w ostatniej chwili służby specjalne to uniemożliwią. Będzie się teraz dużo mówiło o nieudolnej władzy, o korupcji wśród urzędników najwyższych szczebli oraz w organizacjach międzynarodowych. Na jaw mogą wyjść ogromne malwersacje i przestępstwa finansowe oraz korupcja. Pojawi się temat wojska oraz innych służb mundurowych, i ewentualne zmiany prawa lub zasad funkcjonujących w tym środowisku.

Powyższe wydarzenia wiążą się z energiami centralnymi wykresu energetyki kwietnia w roku Ognistego Koguta, natomiast, jeśli chodzi o energie kierunkowe, musimy zwrócić uwagę na następujące kierunki.

Pierwszym newralgicznym kierunkiem będzie południowy wschód, gdzie połączą się energie, które mogą powodować zamęt umysłowy i zagrożenie sytuacji finansowej z powodu impulsywnego zachowania. Te energie mogą też powodować ropnie i zapalenia skóry. Jeśli mamy sypialnie lub drzwi główne w tym rejonie domu możemy być narażeni na wyżej wymienione problemy. Jeśli chodzi o problemy zdrowotne, które może przynosić ten kierunek, wymienić należy kontuzje związane z udami, pośladkami i dolną częścią pleców. Jeżeli w naszej firmie mamy główne drzwi w rejonie południowego wschodu, mogą się zdarzyć problemy z decyzyjnością oraz awarie sprzętu i sieci.
Jako remedium umieśćmy tam coś granatowego oraz dopilnujmy, aby docierał tam dźwięk bicia naszego mechanicznego zegara z wahadłem.

Drugim newralgicznym kierunkiem w tym miesiącu będzie południowy zachód, gdzie znajdą się energie, które mogą powodować wypadki i uszkodzenia ciała, a może to dotyczyć kobiet, w szczególności tych starszych. Jeżeli drzwi naszej firmy lub naszego domu znajdują się w tym sektorze naszego wykresu, sprawy mogą dotyczyć pozostałych osób. Dobrze będzie sprawdzić zabezpieczenia domu, samochodu i naszego komputera w tym rejonie, ponieważ możliwe włamanie i kradzież. W tematach firmowych, możemy paść ofiarą nieuczciwej konkurencji. Jako remedium postawmy tam czerwoną stożkową święcę lub palmy tam kadzidełka zapachowe.

Trzecim newralgicznym kierunkiem może być północ, ponieważ tutaj będzie rezydowała energia choroby. Może ona najczęściej powodować problemy z nerkami, pęcherzem oraz choroby krwi, dlatego osoby mające problemy z tym ostatnim zagadnieniem zdrowotnym nie powinny tam spać i na wszelki wypadek powinny odwiedzić stosownego lekarza. Bądźmy rozważni w podróżowaniu bezpośrednio w kierunku północy, ponieważ możemy doświadczyć problemów na drodze i warto sprawdzić przed wyjazdem nasze samochody. Jeśli na północy znajdują się drzwi naszej firmy, to możemy mieć problem z płynnością finansową.
Koniecznie postawmy w naszych domach na północy na ten miesiąc remedium w postaci kalabasza, szczególnie, jeśli mamy tam sypialnię. Oprócz kalabasza, obowiązkowo przyda się tam też dźwięk mechanicznego zegara na ten miesiąc.

Jeśli chodzi o oddziaływanie energetyki miesiąca na indywidualne żywioły urodzeniowe ludzi, to będzie ono zależne od rodzaju żywiołu i jego polaryzacji ( swój żywioł urodzeniowy możecie sprawdzić w kalkulatorze Ba Zi na mojej stronie – górny żywioł w filarze dnia to właśnie on).

guiWody Yin będą teraz pod działaniem energii, które mogą im dać duże moce decyzyjne, ewentualnie awans i uznanie w środowisku zawodowym. Będzie to możliwe dzięki nowoczesnemu a nawet nietypowemu stylowi działania, ponieważ standardowe metody mogą nie mieć teraz dostatecznej siły przebicia. Panie w stanie wolnym mogą teraz liczyć na pojawienie się ciekawego mężczyzny, a nawet materiału na potencjalnego męża.

renWody Yang mogą mieć teraz trudny czas, ponieważ będzie się piętrzyć ich lista zobowiązań, a ktoś dodatkowo będzie próbował je wybić z rytmu. Kluczem do sukcesu będzie odpowiedni plan działania i skupienie się tylko na rzeczach ważnych. Może być potrzeba stawienia czoła sprawom natury urzędowej lub prawnej, które wyssą z was energię, ale dzięki kreatywności powinniście opanować sytuację. Ostrożnie na drodze, ponieważ możliwy wypadek lub mandat.

yiDrzewa Yin mogą mieć teraz czas wytężonej pracy oraz konieczności stawienia czoła konkurencji, która będzie wyjątkowo wymagająca. Trzeba się będzie wznieść na wyżyny kunsztu zawodowego, ponieważ będzie szansa uzyskać świetny wynik finansowy. Jeśli coś się nie uda, nie traćcie zapału i próbujcie dalej. Panowie poszukujący swojej drugiej połowy mogą mieć teraz dobry czas do poznania tej jedynej, ale trzeba będzie o nią zawalczyć.

jiaDrzewa Yang będą mieć teraz czas towarzyskich spotkań oraz odświeżania starych przyjaźni, które mogą zaowocować nowymi możliwościami lub po prostu oderwaniem się od obowiązków. W sprawach zawodowych wszystko powinno się układać po waszej myśli, ponieważ finanse będą dopisywać. Jakaś osoba może wam zaproponować bardzo intratny interes, ale sprawdźcie to dobrze, ponieważ mogą wyjść z tego jakieś problemy. Spróbujcie szczęścia w grach losowych lub konkursach, ponieważ będzie okazja coś wygrać.

dingOgnie Yin uzyskają od okoliczności wsparcie, które pozwoli im na chwilę oddechu od spraw zawodowych. Będzie można nawet poimprowizować, co może przynieść zaskakująco dobre efekty. To dobry czas na podwyższanie kwalifikacji, dlatego warto teraz zainwestować w kurs lub szkolenie. Będzie też potrzeba poświęcenia większej ilości czasu na sprawy rodzinne. Może być tez potrzeba stawienia czoła jakimś zaległym sprawom, które jednak finalnie dodadzą wam siły.

bingOgnie Yang będą mieć teraz wspaniały czas za sprawą pojawienia się niezwykle pomyślnych okoliczności, dzięki którym sprawy mogą się toczyć wręcz same. Warto poświęcić ten czas na załatwianie trudnych i zaległych spraw, ponieważ teraz będzie znacznie łatwiej. W sprawach finansowych nie będzie efektów od razu, ale cierpliwości, doczekacie się odpowiedniej nagrody w innym terminie. Może być potrzeba poświęcenia większej ilości czasu sprawom waszych dzieci.

jiZiemie Yin mogą mieć teraz moce decyzyjne, które pozwolą im na uzyskanie awansu, premii lub na znalezienie nowej lepszej pracy. Warto teraz pokazać determinację i pomysłowość w działaniu, ponieważ możecie zostać zauważeni przez wpływowe osoby, które mogą zmienić wasze dotychczasowe życie. Trzeba będzie stawić czoła konkurentom, ale moc będzie po wasze stronie, więc dacie radę. Samotne panie mogą teraz liczyć na względy adoratorów.

wuZiemie Yang będą teraz na cenzurowanym, ponieważ znajdą się pod działaniem okoliczności przynoszących jakieś problemy i przeszkody. Nie warto będzie teraz ryzykować i wychodzić zbytnio przed szereg, ponieważ to może sprowokować jakieś kłopoty. Postarajcie się teraz działać w grupie i radzić się mądrzejszych od was, a uda wam się bezkonfliktowo przejść przez ten niezbyt korzystny dla was miesiąc. Uważajcie na drodze i obowiązkowo noga z gazu.

xinMetale Yin będą teraz obłożone pracą i obowiązkami, jednak to nie będzie problemem, ponieważ zapłata za trud będzie smakowała wybornie. Dobry czas na inwestycje oraz na podwyższanie kwalifikacji, dlatego pieniądze wydane teraz zaprocentują w przyszłości. Będzie potrzeba poświęcenia większej ilości czasu na sprawy rodzinne a samotni panowie będą mieć świetną okazję na poznanie atrakcyjnej kobiety, która być może zawróci im głowie.

gengMetale Yang mogą mieć teraz niezwykle pomyślny czas w aspektach zawodowo finansowych, który może ich wywindować do przysłowiowej pierwszej ligi. W pracy będzie okazja dostać zarówno awans oraz premię. Będzie też okazja coś wygrać, dlatego warto również spróbować szczęścia w kasynie lub jakichś konkursach, ewentualnie załatwić jakieś dofinansowanie na rozwój firmy. W ferworze walki i sukcesów, nie zapomnijcie o bliskich, którzy będę potrzebować waszej pomocy.

 


Buliński Włodzimierz

1195