Prognoza na Wrzesień w roku Metalowego Wołu

kogut

Wrzesień według chińskiego kalendarza solarnego, nazywany jest miesiącem Koguta i będzie trwać od 7 września do 7 października.

Wrzesień tak jak poprzedni miesiąc, będzie zawierał energie, które są wobec siebie w opozycji, czyli dojdzie do tak zwanego cyklu kontroli albo konfliktu, co oczywiście znów może oznaczać prawdziwe konflikty w odniesieniu do wydarzeń, jakie się pojawią wokół nas. Oczywiście nie tylko złe wydarzenia będziemy mogli obserwować w tym czasie za sprawą wspomnianych energii, choć te negatywne mogą niestety przeważać. Głównymi składnikami energetyki nadchodzącego miesiąca znów będą Ogień oraz Metal, jak w poprzednim miesiącu, ale tym razem ich polaryzacja zmieni się z Yang na Yin. To oczywiście nie umniejsza faktu, że wciąż mamy do czynienia z konfliktem energii, dlatego możemy obserwować kontynuację zdarzeń z poprzedniego miesiąca, jednak będą one miały nieco inną specyfikę, natężenie oraz skutki.

Wchodząc w szczegóły, zobaczymy w akcji żywioł Ognia na pozycji tak zwanego Niebiańskiego Pnia, ale tym razem będzie to jego polaryzacja Yin, czyli już nie ten gwałtowny Ogień, jakiego doświadczaliśmy w sierpniu. Ogień Yin to delikatniejsza postać Ognia, który można porównać do kaganka lub płomienia świecy. Taki Ogień to też symbol prawdziwej miłości, czyli takiej, która nie szuka poklasku i jest wrażliwa oraz delikatna. To może być znak, że w trudnych sytuacjach będzie można liczyć na trochę dobrej woli, a sprawy nabiorą innego obrotu.
Drugi rodzaj energetyki to część tak zwanego Ziemskiego Konaru, który będzie reprezentowany przez żywioł Metalu również o polaryzacji Yin, czyli już nie tego ciężkiego i niebezpiecznego Metalu Yang z poprzedniego miesiąca. Ten rodzaj Metalu symbolizuje między innymi piękną biżuterię, ale również nóż i przebiegłość, czyli nie trudno wyobrazić sobie zachowania ludzi, potajemnie wbijających nóż w plecy innych. Oczywiście musimy brać pod uwagę nie tylko złą stronę tej energii, ponieważ jak każda inna, posiada również te dobre cechy. Metal Yin to również strategia i logika, która może przynosić wielkie osiągnięcia i rozwiązywać wiele problemów. Spróbujmy zatem wykazywać te cechy w swoim zachowaniu i wykorzystać je na swoje cele, ponieważ energie będą teraz wspierać takie działania.

Biorąc pod uwagę polaryzację i układ żywiołów września, można powiedzieć, że nadchodzący miesiąc przyniesie okoliczności, które mogą ograniczać nasze działania, ale nie będzie to zjawisko zbyt agresywne. Aby to zobrazować, posłużę się porównaniem do procesu wyrabiania biżuterii, gdzie specjalnym małym palnikiem oddziałuje się na metal, który chcemy odpowiednio ukształtować. To już nie jest proces polegający na wykuwaniu potężnego miecza w kuźni, o którym pisałem w zeszłym miesiącu. Jak widzimy, idea oddziaływania żywiołów będzie podobna do tej z poprzedniego miesiąca, ale jej ekspansywność będzie o wiele mniejsza, choć efekty wcale nie muszą być mniejsze.
Tak jak w poprzednim miesiącu, nadal aktualna będzie sugestia odnośnie zachowania koncentracji oraz skupienia, co jest domeną żywiołu Ziemi, która i teraz będzie ważnym żywiołem, który w naturalny sposób pogodzi ze sobą te dwie energie. Trzeba będzie się jednak bardziej z tym wysilić, wszak tego żywiołu czas teraz nie przyniesie i musimy go wykrzesać sami.


Jeśli chodzi o emocje i ludzkie zachowania, to energia września z jej konfliktem Ognia i Metalu może oznaczać próbę przekierowania uwagi na tak zwane sprawy zastępcze i rozmywanie rzeczy ważnych, aby zmniejszyć ich znaczenie. Czytajcie zatem miedzy wierszami, bo możecie się nieźle zdziwić.
W tym miesiącu również możemy obserwować celowe działanie, polegające na tym, że ludzie przyłapani na kłamstwie, przestępstwie czy w niewygodnej sytuacji, mogą grać tak zwane role ofiar, odwracając uwagę od zasadniczej sprawy.  Będzie teraz dochodziło do wielu nieporozumień i kłótni z powodu plotek. Ludzie nie będą wprost sobie mówić, co im leży na sercu, tylko najpierw będą o tym opowiadać w kręgach znajomych, psując celowo i czasami niesłusznie innym reputację.
Energetyka przyniesie też wiele pozytywnych sytuacji. Ludzie będą okazywać sobie też wiele wsparcia i często będzie to robione bez zbędnego rozgłosu. Może być teraz więcej akcji dobroczynnych zupełnie spontanicznych i wynikających z czystej potrzeby serca. Tak jak w zeszłym miesiącu, będą też incydenty związane z przekraczaniem prawa, a że mamy miesiąc z Metalem Yin, może się pojawić więcej wypadków i napaści z udziałem nożowników. Największa koncentracja tego typu zdarzeń może mieć miejsce na małych kameralnych imprezach i w małych klubach. Bedzie też więcej napadów i kradzieży z biżuterią w tle. Ten żywioł może również powodować okaleczenia przy użyciu ostrych lub szpiczastych metalowych przedmiotów lub narzędzi, dlatego uważajcie w tym miesiącu podczas majsterkowania i kuchennych rewolucji, szczególnie, jeśli posiadacie  kuchnię w sektorze wschodnim. Byłbym też ostrożny w tym miesiącu w temacie wspomagania akcji charytatywnych, ponieważ może dochodzić do oszustw i nadużyć. Sprawdźcie na wszelki wypadek dane wolontariuszy lub samych fundacji, których reprezentują, ponieważ nieuczciwi ludzie mogą chcieć teraz zagrać na ludzkich emocjach, aby osiągnąć korzyść.
Nadchodzący miesiąc będzie też ostatnim dzwonkiem do zrobienia rozgłosu, reklamy czy promocji, ale najbardziej będzie to skuteczne w sieciach MLM i tym podobnych, ponieważ najlepszym kanałem reklamowym okaże się tak zwana poczta pantoflowa. Z tego samego powodu będzie to dobry czas aby pokazać swojej referencje, które będą najlepsza formą reklamy .


Efekty miesięcznego konfliktu energetycznego będą też widoczne w świecie polityki, gdzie może dojść do zmiany prawa i przepisów, jednak decyzje mogą być podejmowane w wąskim gronie zaufanych najważniejszych polityków, co może spotkać się z dużym sprzeciwem. Niewykluczone, że zmiany prawa będą uchwalane pod osłona nocy. Zmiany mogą być związane z sądownictwem,  samorządami, opieką zdrowotną czy przepisami epidemiologicznymi. Rozpędu może nabrać spawa druku 1449.

W polityce międzynarodowej może się teraz częściej mówić o szpiegach, wywiadzie i wszelkiego rodzaju prowokacjach. Na jaw mogą wyjść jakieś tajne działania lub dokumenty związane z próbą zamachu stanu. Przywódcy państw będą się teraz spotykać w wąskim gronie i ustalać ważne rzeczy, które mogą zmienić układ sił w niedalekiej przyszłości. Niektórzy z nich będą grali na dwa fronty, co może zostać im wytknięte i obniżyć ich notowania w sondażach. We wrześniu może również dochodzić do ataków terrorystycznych lub działań, które będą miały za zadanie takie ataki imitować. Mogą być z tym powiązane tajne służby jakiegoś kraju, które mogą zostać zdemaskowane. Możliwe są też działania wojny hybrydowej.

Połączenie Ognia Yin i Metalu Yin może wpłynąć na pogodę powodując, że do połowy miesiąca możemy się cieszyć zaskakująco ciepłymi dniami, aby w drugiej połowie doświadczyć znacznie zimniejszych dni, a nawet lokalnych przygruntowych przymrozków.

Jeśli chodzi o gospodarkę, to słabnący żywioł Ognia może już nie wspierać dziedzin gospodarki z nim związanych, zatem zyski oraz akcje takich dziedzin jak: energetyka, przemysł lotniczy, show biznes, usługowy charakter biznesu, odlewnictwo, wydobycie gazu oraz ropy naftowej, mogą zacząć pikować w dół.  Najwięcej przychodów mogą odnotować dziedziny z kręgów żywiołu Metalu, czyli: przemysł RTV-AGD, przemysł samochodowy, zbrojeniowy, produkcja związana z rzeczywistym metalem, stocznie, przemysł sportowy, bankowość oraz handel kruszcami. Słaby żywioł Ognia przyniesie też więcej koloru czerwonego w notowaniach giełdowych.

Biorąc pod uwagę centralne energie czasowe, wrzesień przyniesie wydarzenia, w których główne role będą odgrywać młode kobiety, które poprzez czasami kontrowersyjne słowa lub czyny, znajdą się na przysłowiowych językach. To może być również dobry czas do wypromowania młodych wokalistek i aktorek. Zaobserwujemy teraz ogromną moc słowa a świetne wyniki zanotują teraz aktorzy  prezentujący swoje stand-upy, oraz telemarketerzy i yotuberzy. To będzie tez świetny czas dla wokalistów i śpiewaków operowych oraz raperów.  Niestety może teraz również częściej dochodzić do porwań, molestowania i gwałtów na nastolatkach. Bardzo często ludzkie osądy będą teraz bazować na plotkach i pomówieniach, które później trzeba będzie prostować, aby wyjść z problemów obronną ręką.  Siła plotki może być teraz na tyle niebezpieczna w skutkach, że konsekwencją tego mogą być sytuacje określane mianem życia i śmierci. W wyniku tego możemy słyszeć o zaszczuwaniu ludzi, z których ci bardziej słabi psychicznie mogą się targnąć na swoje życie. Będą również ataki w pełni fizyczne, które mogą się wiązać z użyciem noża lub innego ostrego narzędzia. Tego typu zdarzenia mogą się też zdarzać ważnym ludziom i przywódcom państw.
W centrum wydarzeń mogą się pojawić jakieś sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości, gdzie mogą się dokonać poważne zmiany w zasadach funkcjonowania sądów, prokuratur i policji. Pojawią się też jakieś kłótnie z udziałem autorytetów ze środowiska prawniczego i politycznego. Wiele spraw w zakresie przepisów może zostać teraz całkowicie przewróconych do góry nogami, gdzie stare zasady zostaną zastąpione zupełnie nowymi. Niestety będzie tez dużo takich gwałtownych zmian, które nie wygenerują dobrych efektów. Częściej może teraz też dochodzić do dewastacji mienia zarówno celowo jak i w wyniku niegospodarności.
W centrum pojawi się specyficzna kombinacja energii, co może oznaczać jakieś gwałtowne ataki, walki a nawet działania wojenne. Możliwe są jakieś masowe rozruchy w stolicach państw.
Energie centrum wpłyną również na nasze zdrowie. Mogą się pojawić schorzenia związane z jamą ustną oraz uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Ostrożnie podczas uprawiania sportów i podczas majsterkowania z użyciem narzędzi tnących.

Powyższe wydarzenia wiążą się z energiami centralnymi wykresu energetyki września w roku Metalowego Wołu, natomiast, jeśli chodzi o energie kierunkowe, musimy zwrócić uwagę na następujące kierunki.

Pierwszym newralgicznym kierunkiem będzie wschód, gdzie pojawi się energia, która może powodować wypadki, zranienia i choroby. Jeśli mamy sypialnie lub drzwi główne w tym rejonie domu możemy być narażeni na wyżej wymienione problemy. Jeśli chodzi o problemy zdrowotne, które może przynosić ten kierunek, wymienić należy kontuzje związane z nogami i stopami.  Jeżeli w naszej firmie mamy główne drzwi w rejonie wschodu, mogą się zdarzyć problemy w obrębie naszego działu księgowości, który poprzez nieroztropność może wywołać poważne zamieszanie.  Jako remedium umieśćmy tam coś granatowego oraz dopilnujmy, aby docierał tam dźwięk bicia naszego mechanicznego zegara z wahadłem.

Drugim newralgicznym kierunkiem w tym miesiącu będzie północ, gdzie znajdą się energie, które mogą powodować kradzież oraz awantury a nawet możemy zostać uwikłani w proces sądowy. Jeżeli drzwi naszej firmy lub naszego domu znajdują się w tym sektorze naszego wykresu, możemy doświadczyć tych wydarzeń w dużym stopniu . Dobrze będzie sprawdzić zabezpieczenia domu i naszego komputera w tym rejonie, ponieważ możliwe włamanie. W tematach firmowych, możemy paść ofiarą nieuczciwej konkurencji lub stracić sporo pieniędzy w wyniku roztargnienia. Jako remedium postawmy tam czerwoną stożkową święcę lub palmy tam kadzidełka zapachowe.

Trzecim newralgicznym kierunkiem może być południe, ponieważ tutaj będzie rezydowała energia choroby, która będzie tam wyjątkowo silna. Może ona najczęściej powodować problemy z sercem i oczami, dlatego osoby mające w/w problemy nie powinny tam spać i na wszelki wypadek odwiedzić stosownego lekarza. Niebezpieczeństwo może dotyczyć głównie kobiet. Dodatkowo ta energia wraz z energia roczną utworzy bardzo problematyczną kombinację przynoszącą konflikty w związkach.  Koniecznie postawmy w naszych domach na południu na ten miesiąc remedium w postaci kalabasza, szczególnie, jeśli mamy tam sypialnię. Jeśli mamy tutaj drzwi naszej firmy, spodziewajmy się chwilowego zastoju.  Oprócz kalabasza, obowiązkowo przyda się tam też dźwięk mechanicznego zegara na ten miesiąc.

 

Jeśli chodzi o oddziaływanie energetyki miesiąca na indywidualne żywioły urodzeniowe ludzi, to będzie ono zależne od rodzaju żywiołu i jego polaryzacji ( swój żywioł urodzeniowy możecie sprawdzić w kalkulatorze Ba Zi na mojej stronie – górny żywioł w filarze dnia to właśnie on).

guiWody Yin będą teraz działać z dużym rozmachem za sprawą pojawienia się ogromnego wsparcia ze strony przyjaciół i pomocnych ludzi. Być może trzeba będzie przyjąć ich zasady działania, ale to się będzie opłacać w końcowym rozrachunku. Finanse będą dopisywać oraz będzie okazja odzyskać jakieś zaległe pieniądze, dostać prezent, ewentualnie coś wygrać, dlatego koniecznie spróbujcie szczęścia w grach losowych lub wystartujcie w jakimś konkursie.

renWody Yang mogą mieć teraz świetny czas w sprawach natury zawodowo finansowej, ponieważ pojawi się wiele okazji na podreperowanie finansów. Pracy będzie dużo, dlatego warto działać zespołowo, albo ułożyć odpowiedni plan działania aby podołać wyzwaniom. Równolegle pojawią się przychylni i pomocni ludzie, na których będzie można liczyć w trudnych momentach. Dobry czas do nauki i poszerzania umiejętności zawodowych. Samotni panowie mogą liczyć na pojawienie się bratniej duszy.

yiDrzewa Yin mogą być teraz na cenzurowanym, dlatego proponowałbym nie ryzykować w interesach oraz zachować czujność w sprawach urzędowych i prawnych. Ostrożnie ze sportami związanymi z szybkością oraz uważnie na drodze podczas prowadzenia auta, ponieważ możliwy mandat. W sprawach zawodowych starajcie się działać fair, ponieważ odstępstwo od tej zasady przyniesie wam problemy i zepsucie reputacji.

jiaDrzewa Yang będą mieć teraz czas obfitujący w wiele ciekawych pomysłów, które mogą się spodobać waszym przełożonym i dostaniecie ciekawą propozycję zawodową lub awans.  Będzie też wiele okazji do pokazania się tu i ówdzie, ale kontrolujcie się, bo efekt może być odwrotny od zamierzonego. Samotne panie powinny wyostrzyć zmysły, ponieważ na horyzoncie pojawi się jakiś atrakcyjny mężczyzna, ale nie liczcie na to, że będziecie rozpieszczane.

dingOgnie Yin będą mieć teraz bardzo towarzyski czas i wiele spotkań z ludźmi, którzy mogą pomóc w załatwieniu niejednej trudnej sprawy. Warto szukać nowych znajomości ze szczególnym uwzględnieniem spraw zawodowo finansowych, ponieważ nadchodzący miesiąc będzie obfitował w wiele okazji do zarobienia tak zwanych łatwych pieniędzy. Oprócz spróbowania szczęścia w grach losowych, można spróbować sił na giełdzie, ewentualnie z jakimś dofinansowaniem lub dotacją.

bingOgnie Yang będą mieć teraz czas wytężonej pracy, ponieważ pojawi się wiele okazji do zarobienia ciekawych pieniędzy, ale trzeba będzie przechytrzyć konkurencję i pokazać swoją wyższość. Warto teraz działać w zespole lub ze wspólnikiem.  Samotni panowie, powinni wyostrzyć zmysły, ponieważ w ich towarzystwie pojawi się kobieta, która może nie na żarty zawrócić im w głowie.

jiZiemie Yin będą teraz na przysłowiowym topie, ponieważ okoliczności zafundują im ogromne wsparcie. Sprawy mogą się toczyć wręcz same, dlatego warto poświęcić ten czas na załatwienie trudnych i zaległych spraw. W aspektach zawodowych starajcie się działać rozważnie i nie wprowadzać nowych niesprawdzonych pomysłów. Może być potrzeba poświęcenia większej ilości czasu na sprawy związane z dziećmi lub wizerunkiem.

wuZiemie Yang będą mieć teraz zielone światło do wszelkiego rodzaju działań, a wszystko za sprawą bycia w odpowiednim miejscu z odpowiednimi ludźmi. Pojawi się potrzeba zadbania o wizerunek, ale to wzbudzi zaufanie waszych szefów i dostaniecie awans. Z tego też powodu, warto poświęcić ten czas na dokształcanie i zdobywanie nowych umiejętności zawodowych. Jeśli macie jakieś trudne niezałatwione sprawy rodzinne, to teraz jest odpowiedni czas, aby to zrobić.


xinMetale Yin będą teraz miały trochę pechowy czas z uwagi na pojawienie się niesprzyjających okoliczności, które mogą zmusić do pojawienia się w sądzie, ewentualnie trzeba będzie zapłacić jakąś karę za zwłokę lub mandat. Ostrożnie za kierownicą i podczas uprawiania sportów, ponieważ będzie zagrożenie wypadkiem. W sprawach zawodowych nie radzę teraz eksperymentować, lecz postawić na stare sprawdzone sposoby.


gengMetale Yang będą mieć teraz moce decyzyjne w sprawach zawodowych, co może oznaczać awans lub premię, ale trzeba będzie najpierw odprawić z kwitkiem konkurencję, której oddech będzie wyczuwalny na plecach. Może być potrzeba załatwienia jakiejś problematycznej sprawy urzędowej lub prawnej, której nie wolno lekceważyć. Samotne panie będą miały teraz powodzenie wśród płci przeciwnej i jest duża szansa na trwały związek.

 

 

Buliński Włodzimierz

 

 

727