Komunikat

UWAGA 
Można już zamawiać aktualizacje roczne na 2020 rok do konsultacji Feng Shui, oraz prognozy roczne na 2020 rok do analiz Ba Zi.

Prognoza na Luty w roku Metalowego Szczura

pig

Luty według chińskiego kalendarza solarnego, nazywany jest miesiącem Tygrysa i będzie trwać od 4 lutego do 5 marca.

 

Luty to pierwszy miesiąc nowego roku (jednocześnie zaczyna się nowy rok Metalowego Szczura - prognoza roczna jest dostępna na mojej stronie) według solarnego kalendarza chińskiego, i przyniesie nam tym razem energie występujące względem siebie w relacji kontrolującej, zatem powinniśmy się spodziewać przewagi niekorzystnych wydarzeń, choć oczywiście, jak zawsze przypominam, że charakter poszczególnych energii może się objawić zarówno z dobrej, jak i ze złej strony. Tym razem zobaczymy w akcji żywioł Ziemi, obecny w tak zwanym Niebiańskim Pniu, oraz żywioł Drzewa w Ziemskim Konarze, posiadającego nazwę konaru Tygrysa, od którego nazwę bierze ten miesiąc. Jak widać, energia Ziemskiego Konaru będzie kontrolować (atakować) energię Niebiańskiego Pnia, co oznacza, że ludzie będą teraz w miarę dobrze panować nad tym, co przyniosą im okoliczności, choć niektórzy mogą nie grać fair, co może wytworzyć niezbyt przyjazną atmosferę, a w niektórych sytuacjach może to być nawet niebezpieczne, jeśli chodzi o skutki.

Wchodząc w szczegóły, tym razem na pozycji tak zwanego Niebiańskiego Pnia miesiąca, pojawi się Ziemia Yang, która to symbolizuje solidną i wysoką górę, dzielnie stawiającą czoła wszelkim zawieruchom i trudno ją skłonić do ustępstwa. Ten rodzaj Ziemi oznacza solidny fundament, przywiązanie do zasad i niezmienność w poglądach, więc to te cechy będą teraz dominować w działaniu ludzi. To również charakterystyka okoliczności, jakie będą nam teraz towarzyszyć. Ziemia Yang to też rzeczywista góra, a zatem ludzie mogą teraz bardziej wybierać tereny górzyste na odpoczynek, dlatego jeśli ktoś na przykład ma biznes turystyczny w górach, nie powinien teraz narzekać na brak pracy.
Drugi składnik energetyki to Drzewo Yang, a zatem będzie to oponent wcześniej opisywanej energii (Drzewo kontroluje Ziemię). Drzewo Yang można porównać do wysokiego drzewa o solidnym pniu, co może z kolei przedstawiać charakter ludzkich zachowań, z jakimi będziemy mieli teraz do czynienia. Ono działa według sztywnych reguł i bardzo trudno jest to zmienić. To jest solidne drzewo, które posiada mocny pień, który to prędzej się złamie, niż ugnie. Ludzie za sprawą tej energii będą teraz bardzo zdeterminowani, a czasami nawet będą to objawiać wręcz fanatycznie, dlatego może być problem z dogadywaniem się i osiąganiem kompromisów.
Zestawiając te dwa składniki energetyki miesiąca, i patrząc również na ich charakter, który jest związany z energią Yang, otrzymujemy obraz ostrego konfliktu. To jest silny konflikt, ponieważ mocne korzenie Drzewa Yang będą próbowały rozsadzić zwartą i twardą skałę, jaką jest Ziemia Yang. W praktyce może to oznaczać gwałtowny wybuch pod ziemią, ponieważ Drzewo Yang to silny ruch w górę, a Ziemia jest związana z rzeczywistym gruntem. Jak widać, luty będzie niósł ze sobą zagrożenia podziemnych wybuchów, które mogą się zdarzać w kopalniach, podziemnych garażach czy piwnicach i studzienkach, dlatego uwaga na instalacje gazowe. W przyrodzie mogą się też budzić nieczynne wulkany. Bardzo możliwe, że dojdzie też do tsunami w wyniku przemieszczania płyt tektonicznych na dnie oceanów. Mogą też pękać konstrukcje budynków, zagrażając zawaleniem.
W tematyce zdrowotnej skonfliktowana energetyka miesiąca może przynieść czas zagrożenia wirusami, które będą w bardzo ostry sposób działać na układ pokarmowy, ponieważ żywioł Ziemi jest związany między innymi z tą częścią naszego organizmu, a agresywna kontrola żywiołu Drzewa może zrobić swoje. Pamiętamy, że styczeń o skrajnym zabawieniu energii Yin był czasem kumulacji ukrytych przypadłości, które miały wyjść w skrajnym Yang, który to właśnie niesie luty, zatem możliwe, że problem z korona wirusem będzie miał teraz swój szczyt. Dolegliwości mogą również zacząć odczuwać osoby mające problemy z wrzodami żołądka, a cukrzykom może zacząć wariować poziom cukru we krwi.

To jest właśnie ten ciemniejszy obraz energetyki lutego, który wyłania się dopiero po dogłębnej analizie charakterów poszczególnych żywiołów.  Ten miesiąc przyniesie teraz więcej nieustępliwości i gwałtowności, które to się wiążą z tym dynamicznym konfliktem obu żywiołów, co oczywiście może wywołać tego typu zachowania wśród ludzi.
Energia lutego to nie tylko Ziemia i Drzewo, ponieważ trzeba dodać, że Ziemski Konar Tygrysa oprócz Drzewa, zawiera jeszcze w sobie żywioł Ognia i Ziemi, co dodatkowo ubarwi efekty działania tej naszej energetycznej mieszanki. Najważniejszym składnikiem w konarze Tygrysa jest żywioł Ognia, który według kalendarza solarnego zaczyna się teraz odradzać, a on oznacza miłość, dobroć i dobre intencje. To właśnie jego cechy będą w tym miesiącu mogły tłumić wszelkie problemy, więc wysyłajmy w świat dobrą energię. Ogień ponadto godzi zwaśnione Drzewo i Ziemię, więc będzie szansa na zażegnanie niektórych konfliktów.

Jeśli chodzi o emocje i ludzkie zachowania, to będzie teraz wiele gorących emocji, a ludzie będą działać i wyrażać swoje poglądy w bardzo spontaniczny sposób. W potyczkach między ludźmi będzie teraz przeważać nerwowy ton, skierowany na to, aby nie tyle przekonać, co zrobić komuś na złość.  Możemy też obserwować wysyp wszelkiego rodzaju szaleńców, którzy owładnięci bądź to chorobą psychiczną, bądź rządzą pieniądza, sławy czy nienawiści, będą się uaktywniać w życiu publicznym i siać zamieszanie. Najbardziej zagrożeni energetyką lutego będą osoby z silnymi wykresami Drzewa Yang i słabej Ziemi Yang. U tych pierwszych napięcia psychiczne mogą być teraz wręcz nie do okiełznania, a efektem tego może być nawet uaktywnienie się lub zaostrzenie choroby psychicznej, natomiast ci drudzy mogą paść nawet ofiarą napaści innej osoby. 
Za sprawą energii Drzewa Yang niektórzy ludzie będą działać bardzo nerwowo a nawet wręcz desperacko i agresywnie. Możemy obserwować liczne sytuacje z ludźmi, mającymi ogromne problemy życiowe, którzy w desperacji mogą nawet poświecić własne życie. Niektóre zachowania mogą być niewytłumaczalne a zarazem szokujące. Energie miesiąca mogą nawet powodować sytuacje z udziałem osób, które będą brać zakładników, dla spełnienia swoich żądań.
Działanie tej energii może też przynieść pozytywne następstwa a mianowicie determinację i kreatywność w działaniu, dobre wyniki w sporcie, szczególnie wymagającym sprawności ruchowej i takiego, który promuje siłę mięśni. Jeśli dla kogoś ten żywioł jest korzystny, to w tym miesiącu będzie miał okazje do rozwiązania bardzo trudnych spraw za sprawą kreatywności i wyjątkowo wybitnych pomysłów. To będzie dobry miesiąc na przysłowiowe burze mózgów oraz dobry czas dla pisarzy i publicystów, którzy będą chcieli zrobić szum wokół swojej osoby. Trzeba też wspomnieć, że osoby Drzewa Yang będą mogły w tym miesiącu coś wygrać.

Efekty działania dynamicznych energii miesiąca będą też widoczne w świecie polityki, co może przynieść ostre konflikty. Mogą się uformować bardzo zdecydowane ruchy w postaci demonstracji i protestów. W niektórych przypadkach mogą to być bardzo zdecydowane i ostre protesty, co niesie ze sobą zagrożenie incydentów i konieczności użycia nawet środków przymusu bezpośredniego.  Konflikty, które mogą mieć teraz miejsce, mogą się charakteryzować tym, że strona atakująca będzie chciała za wszelką cenę atakować, nawet, gdy pojawią się powody, aby zaprzestać, a strona atakowana okopie się na swoich pozycjach i nie będzie chciała słyszeć o ustępstwach. Taki konflikt może zostać zatem nierozstrzygnięty.

W świecie polityki światowej możemy również obserwować niespokojne wydarzenia związane nawet z możliwościami zamachów terrorystycznych. Biorąc pod uwagę nieobliczalność Drzewa Yang, zamachy mogą mieć charakter samobójczy. Odnosząc się do wcześniej wspomnianych zagrożeń wybuchami, mogą się zdarzać zamachy bombowe w podziemnych częściach infrastruktury dużych miast, a więc na stacjach metra, podziemnych parkingach czy tunelach. W światowej polityce możemy również obserwować jakieś nerwowe i agresywne decyzje głów państw, oraz trudności dochodzenia do kompromisów. Bardzo niebezpiecznie może się zrobić na bliskim wschodzie, gdzie może dojść do jakichś rozruchów lub zamachu, a nawet konfliktu zbrojnego

Jeśli chodzi o gospodarkę, to będziemy obserwować chwilowe i nagłe polepszenie nastrojów na giełdach, ze względu na gwałtowne działanie Drzewa Yang, oraz akcentu żywiołu Ognia w konarze Tygrysa, co oznacza możliwość szybkich zysków, ale będzie to raczej krótkotrwały efekt. Na wykresach giełdowych może pojawić się kolor zielony, czyli dominujące zwyżki, ale może to być również efekt manipulacji, dlatego uważajcie na swoje zasoby inwestycyjne.  Jeśli chodzi o dziedziny gospodarki, które będą mogły liczyć na wzrost obrotów i zysków, to będą nimi: przemysł drzewny, papierniczy, biznes związany z rynkiem prasowym, elektrownie wiatrowe, przemysł lotniczy, hutniczy, paliwowy i pewna grupa sektora związanego z pracą sezonową.

Biorąc pod uwagę centralne energie czasowe, luty może przynieść wydarzenia związane z trygramem Gen, czyli wydarzenia, w których główne role będą odgrywać dzieci, a najczęściej możemy słyszeć o małych chłopcach. Mogą się pojawić szczęśliwe wydarzenia dotyczące uzdolnionych dzieci, a nawet takich, które swoimi działaniami uratowały komuś życie. Niestety mogą być też i niezbyt miłe wydarzenia, które spowodują, że to właśnie dzieci będą ofiarami nieszczęśliwych wypadków, dlatego pilnujcie teraz swoje pociechy jak oka w głowie. Możemy teraz częściej słyszeć o molestowaniu dzieci, szczególnie młodych chłopców. Mogą też wyjść tego typu sprawy z przeszłości za sprawą ujawnienia pewnych informacji przez media lub samych ofiar.  Możemy też teraz usłyszeć o jakimś wypadku jakiejś wycieczki dzieci przebywającej w górach, w wyniku, czego mogą się pojawić nawet ofiary śmiertelne. Niebezpiecznie może być też w jaskiniach i szybach kopalnianych. Mogą być tez przypadki ciężkich powikłań a nawet zgonów dzieci w wyniku komplikacji grypy, ewentualnie złych procedur leczenia. Możemy też obserwować sprawy związane z zabieraniem dzieci od swoich rodziców. Może to dotyczyć zarówno spraw pod kątem egzystencjalnym (brak warunków), ale również możemy słyszeć o porwaniach dzieci dla okupu lub dla potrzeb zastraszenia. W centrum wydarzeń mogą się pojawić jakieś sprawy związane z awarią wielkich serwerów rządowych lub stron internetowych. Użytkownicy banków, którzy korzystają z bankowości internetowej również mogą nie spać spokojnie, ponieważ pojawią się jakieś utrudnienia. Generalnie w tym miesiącu zwróćcie uwagę na zabezpieczenia swoich komputerów i smartfonów, oraz ostrożnie podchodźcie do operacji finansowych za pośrednictwem Internetu.
 

Powyższe wydarzenia wiążą się z energiami centralnymi wykresu energetyki lutego w roku Metalowego Szczura, natomiast, jeśli chodzi o energie kierunkowe, musimy zwrócić uwagę na następujące kierunki.

Pierwszym newralgicznym kierunkiem będzie wcześniej przeze mnie wspominany południowy zachód, gdzie pojawi się energia 5, czyli tak zwana „Żółta Piątka”. Jeśli mamy tam drzwi wejściowe do domu lub mieszkania albo naszą sypialnię to mogą się nam przytrafiać problemy zdrowotne, związane z układem trawiennym, zatrucia pokarmowe i problemy z plecami i pośladkami.  Możemy również za sprawą tej energii doświadczać problemów zawodowo finansowych a nawet poważnych wypadków. Jeśli mamy drzwi naszej firmy w tym sektorze, mogą się przydarzyć problemy z płynnością finansową i konieczność odbycia pilnych szkoleń. Powinniśmy użyć w tym sektorze dużo żywiołu Metalu, który uspokoi tę niebezpieczną energię. Dobre będą też piękne przedmioty wykonane z metalu lub zdobione kolorami złota i srebra. Można zastosować kolor biały i szarości oraz postawić tam CD lub adapter na płyty winylowe i puszczać niezbyt, głośno muzykę graną na instrumentach typu fortepian, gitara, perkusja, harfa, czyli generalnie chodzi o muzykę instrumentalną. Nieodzowny będzie również dźwięk mechanicznego zegara, który posiada wahadło oraz wybija godziny gongiem.

Drugim newralgicznym kierunkiem w tym miesiącu będzie kierunek południowy, ponieważ pojawi się tam energia żywiołu Drzewa 3, nazywana „Gwiazdą rozboju”. W naszych domach, gdy znajdzie się w drzwiach głównych lub sypialni, może spowodować choroby serca, oczu oraz pogryzienia zwierząt. Ta energia może również przynieść ataki konkurencji w biznesie i spowodować kradzież i rabunek, dlatego jeśli mamy w tym sektorze drzwi wejściowe do domu lub firmy, to dobrze sprawdźmy zabezpieczenia antywłamaniowe. Najlepszym remedium na tą energię stanowi akcent żywiołu Ognia, który będzie wyciszał jej działania, dlatego dobrze będzie zastosować tam dodatki wystroju wnętrza w kolorze czerwieni. Jeśli pozwala nam na to nasz wykres Feng Shui, dobrze będzie palić tam również teraz świece. Zadziałanie żywiołem Ognia jest też istotne z punktu widzenia faktu, iż będzie ona w konflikcie z roczną energia choroby i zastoju, która może powodować nieporozumienia, awantury a nawet procesy sądowe.

Trzecim newralgicznym kierunkiem może być północny wschód, ponieważ tutaj będzie rezydowała energia choroby i w szczególności może ona powodować problemy z lokalizowane w brzuchu, oraz stany zapalne związane z rękoma i pacami rąk. Jeśli ktoś, kto choruje na zaawansowaną cukrzycę i ma problemy z miażdżycą, nie powinien w tym miesiącu spać w tym sektorze.  Koniecznie postawmy tutaj w naszych domach na ten miesiąc remedium w postaci kalabasza, szczególnie, jeśli mamy tam sypialnię. Jeśli mamy tutaj drzwi naszej firmy, spodziewajmy się problemów z brakiem płynności finansowej oraz blokadą ze spływaniem należności.  Oprócz kalabasza, przyda się tu też dźwięk mechanicznego zegara na ten miesiąc.

Jeśli chodzi o oddziaływanie energetyki miesiąca na indywidualne żywioły urodzeniowe ludzi, to będzie ono zależne od rodzaju żywiołu i jego polaryzacji ( swój żywioł urodzeniowy możecie sprawdzić w kalkulatorze Ba Zi na mojej stronie – górny żywioł w filarze dnia to właśnie on).

Gui.gif Wody Yin będą teraz posiadać moce decyzyjne i uda się załatwić pewne ważne sprawy. W sprawach zawodowych będzie możliwość otrzymania awansu, ale trzeba będzie działać zdecydowanie a nawet nietypowo, aby wyróżnić się na tle innych. Szybka reakcja na występujące problemy pozwoli na uniknięcie komplikacji.

 

ren.gif Wody Yang mogą mieć teraz trochę męczący czas z uwagi na przygniatającą ilość obowiązków, ewentualnie pojawią się osoby, które będą chciały za wszelką cenę im popsuć humor. Receptą na efekty tej energetyki będzie dobrze przemyślany plan działania, systematyczna praca i nie zwracanie uwagi na zaczepki konkurencji. Noga z gazu, ponieważ możliwy mandat lub kolizja.

 

Yi.gif Drzewa Yin będą mieć teraz intensywny czas w sprawach zawodowych. Będą teraz dwoić się i troić, aby być atrakcyjniejszym od konkurencji. Będzie jednak o co walczyć, ponieważ będzie okazja na spore profity finansowe, ale trzeba będzie ostro przyłożyć się do pracy. Aby zwiększyć swoje możliwości, trzeba będzie działać w zespole, ale bądźmy czujni, z kim wchodzimy w spółki.

 

ija.gif Drzewa Yang mogą mieć teraz fartowny czas, ponieważ będzie szansa na otrzymanie premii, prezentu a nawet wygranej, dlatego warto w tym miesiącu odwiedzić kolekturę lotto. To może być też czas obfitujący w liczne spotkania towarzyskie, które będzie można wykorzystać do poszerzenia kontaktów biznesowych. Jak widać może to być dobry okres, pełen możliwości i niespodzianek.

 

ding.gif Ognie Yin mogą teraz działać zdecydowanie i nowocześnie, co też może się spotkać z uznaniem otoczenia. Pojawią się wokół nas osoby, które będą nas wspierać i dzięki czemu możemy załatwić niejedną trudną sprawę. W ferworze obowiązków trzeba będzie znaleźć też czas na sprawy natury rodzinnej, które od dawna odkładaliśmy na później.

 

Bing.gif Ognie Yang będą teraz miały bardzo silne poparcie ludzi, dzięki czemu ich notowania znacznie wzrosną. Muszą jednak pamiętać, aby zadbać o nienaganną opinię i nie angażowanie się w niewygodne dla nich sprawy. Dużo teraz będzie zależeć od ich predyspozycji zawodowych i niewykluczone, że w związku z tym trzeba będzie odbyć jakiś kurs lub szkolenie.

 

Ji.gif  Ziemie Yin będą mogły teraz osiągnąć bardzo dobre efekty, ale pod warunkiem, że będą lepsi od konkurencji, której oddech na plecach teraz poczują. Jeśli będą mieć silne argumenty, wtedy mogą grać o najwyższe cele. W sprawach zawodowych możliwy awans. Samotne panie powinny mieć teraz oczy szeroko otwarte, ponieważ będzie szansa na spotkanie ciekawego mężczyzny.

 

Wu.gif  Ziemie Yang będą teraz mieć bardzo ciekawe i intensywne życie towarzyskie, dlatego warto to wykorzystać do pozyskania nowych przydatnych kontaktów. Niestety na tym się kończą dobre zapowiedzi, ponieważ mogą się też pojawić problemy natury prawnej, dlatego dobrze będzie mieć wśród znajomych jakiegoś dobrego prawnika. 

 

Xin.gif Metale Yin dostaną przysłowiowy wiatr w żagle i w sprawach zawodowych będzie możliwość osiągnięcia wyśmienitych efektów finansowych. Na tym nie koniec atrakcji. Pieniądze mogą teraz do nas przychodzić w zadziwiająco łatwy sposób, dlatego warto odwiedzić kasyno lub kolekturę lotto, aby pomóc szczęściu, ponieważ teraz może ono być wręcz na wyciągniecie reki.

 

geng.gif  Metale Yang mogą mieć teraz idealny czas do załatwiania nawet najtrudniejszych spraw czy zaczynania ważnych przedsięwzięć. Będą im sprzyjać i finanse, choć na pewno nie będzie taryfy ulgowej. Panowie mają szanse na spotkanie tej jedynej, która sprawi, że mocniej zabije serce, dlatego muszą być przygotowani na poważne propozycje.


Buliński Włodzimierz

 

 

 

677